Skip to main content
Sponset

Nitrogenfjerning gjennom samspill, innovasjon og tillit

Nitrogen og fosfor kan føre til overdreven algevekst som dreper annet liv i sjøen. Derfor er det avgjørende at avløpsvannet renses. Norske Biowater Technology har inntatt en global posisjon som ledende teknologileverandør på dette feltet med kunder over hele verden. – Hvis vi skal si litt om utfordringene knyttet til rensing av avløpsvann, så er … Continued
Sponset

IVAR bruker utradisjonelle metoder for å sikre ekstra godt drikkevann

Mens de fleste kommuner bruker kjemikalier for å rense drikkevann, benytter IVAR, ozon og biofilter for å rense drikkevannet til ni kommuner i regionen. Dette for å sikre ekstra godt drikkevann. Alle vannverk har en unik råvannskvalitet som skal behandles, kan fagansvarlig for vann hos IVAR, Unni Lea fortelle. – Vi er så heldig å … Continued
Sponset

Fremoverlent, bærekraftig og innovative løsninger innenfor vannbehandling

Hver dag skrur vi på springen, dusjer, pusser tenner og drikker rent vann som den største selvfølge. Men er forbrukerne forberedt på at utgifter til vann for mange skal dobles de neste årene, og er samfunnet klar til å ta i bruk nødvendige verktøy for å løse de kommende utfordringer relatert til vann vi har … Continued
Sponset

Politikerne snakker om bærekraft, men ingen tar regningen

Bærekraft er mer enn luften vi puster inn. Det handler også om å ivareta samfunnskritisk infrastruktur som vannforsyning. Men det vil ingen betale for. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet brukes det i Norge over 500 milliarder kroner årlig på offentlige anskaffelser. Når lokalpolitikere vurderer anbud, har de vanligvis bare ett eneste tildelingskriterium: Pris! Det står i … Continued
Sponset

Gjør vannstyring lekende lett

DHI låner et blikk til spillverdenen når de utvikler Future City Flow: Verktøyet som gir verdifull beslutningsstøtte i møte med økende overvanns-problematikk. Urbanisering og fortetting av byrom er en megatrend. Klimaendringene gir økt hyppighet av korte, voldsomme regnskyll. I tillegg har vi et aldrende avløpsnett, hvor kapasitetsproblemene bokstavelig talt kommer opp i dagen. Avanserte modeller … Continued