Sponset
Helhetlig tilnærming til urbane flommer
For å løse utfordringene med urbane flommer trenger man gode planleggingsverktøy som kan bidra til å skape helhetlige løsninger med en kombinasjon av godt dimensjonerte rørsystemer, transportveier på overflaten, barrierer og grønne løsninger. Urbane oversvømmelser medfører store kostnader, kostnader som forventes å øke fremover. Årsakene er flere. Tettstedene og byene våre vokser og fortettes. Grønne … Fortsetter