Bærekraftig byutvikling
Kommunene må ta grep for å få bedre og tryggere vannforsyning
Rådgivende ingeniørers forening (RIF) evaluerer jevnlig status for en rekke viktige infrastrukturområder.  State of the nation-rapporten fra 2021 viste at selv om deler av Norges rygg er sterke, er det også betydelige vedlikeholds- og oppgraderingsbehov.  Med stadig større utfordringer knyttet til klimaendringer, en større og lenger levende befolkning, økt press på byene og økt risiko … Continued
Vårt vann
Klimaendringene krever handling nå
I for lang tid har vi diskutert klimaendringer som noe ubehagelig som kommer en eller annen gang i fremtiden. Realiteten er at samfunnet vårt allerede rammes hardt av endret klima. Vann- og avløpssektoren kan tjene som eksempel på samfunnskritiske tjenester som allerede er under kraftig press som følge av klimaendringer. Kommuner og selskaper arbeider fortløpende … Continued
Sponset
Kommuner får overtaket på miljøutfordringene sammen med InfoTiles
I bortimot alle norske kommuner forfaller infrastruktur for vann og avløp raskere enn man klarer å vedlikeholde det. Lekkasjegraden er høy, og kommunene har høye krav til å løse utfordringene. Kommuner ønsker oversikt over all informasjonen de har på tvers av systemer og leverandører slik at de kan bruke tid og ressurser der det gagner … Continued
Vårt vann
Drikkevannet vårt er truet – når kommer det nasjonale løftet?
I Norge har vi alltid vært velsignet med rent drikkevann. Fjellvann, bekker, og innsjøer har sikret oss det siden nysgjerrige mennesker tok turen over det islagte Skagerrak. Men noe vi alltid har tatt for gitt kan nå forsvinne som dugg for solen, om ikke en ny regjering tar grep. Tilstanden til vann- og avløpsnettet er kritisk, og forverres år for år. I ytterste konsekvens … Continued
Sponset
AquaZone – godt og sikkert drikkevann på naturlig vis
Det er økende krav på dagens drikkevannsanlegg og distribusjonssystemer. Endringene i drikkevannsforskriften i 2017 var tydelig på at drikkevannsbehandling må ha nødvendige hygieniske barrierer og fargefjerning som helt essensielle deler av prosessen.