Sponset
Føre var i Bærum
I Bærum har de kartlagt fremtidig vannføring i Stabekkvassdraget. Hensikten er å avdekke steder hvor økte regnmengder kan føre til lokale flommer. Stabekkvassdraget er en seks kilometer lang bekk som renner fra Øvrevoll, lengst øst i Bærum, via Jarmyra og Skallum, og ut i sjøen i Holtekilen. Stabekkvassdraget går noen steder åpent i bekk, men … Fortsetter