Sponset
DataHub – storsatsningen bidrar til gunstig datalagring og fagrapportering for VA-Norge
Utfordringen er kjent. Innsamling av data knyttet til vannets kvalitet, hele veien fra råvann til avløpsvann og slam, er ofte både kompleks og kostbar for aktørene innen kommunalteknikk, vann og avløp.