Fremtidens vann og avløp
«Mitt avløpsvann kan være ditt drikkevann»
Det er helt sant! Mange steder er vannkilden som mottar renset avløpsvann også drikkevannskilde for innbyggerne. Eksempler på det er Mjøsa, Glomma og flere andre vassdrag landet over. Før du skrur igjen springen i panikk; du kan trygt drikke vannet! Norske kommuner, IKSer og kommunale foretak har svært god kontroll på drikkevannet de sender ut … Continued
Sponset
Stort antall usikre drikkevannskilder i Norge: – Løsningen er enklere enn man tror
Trygt og rent drikkevann er ingen selvfølge – selv ikke i Norge. Store deler av Norge får drikkevannet sitt fra overflatevann, som kan være utsatt for forurensning og fremmedlegemer. Yarconsult har mange års erfaring med vannrensing av lokale kilder, og kan levere både kunnskap og produkter tilpasset ditt spesifikke behov. Mattilsynet har nylig uttalt at … Continued
Sponset
Bruker kjemi for å rense drikke- og avløpsvann – Dette er sirkulær økonomi i praksis
Bruk av fellingsmidler til vannrensing har flerfoldige fordeler, beskriver salgsdirektør Ove Sanna i Kemira. I tillegg til høy energiutnyttelse og lavt CO2-avtrykk, gir det mulighet til å resirkulere begrensede ressurser – slik som fosfor. – Fellingsmidler er et uorganisk produkt som har til hensikt å redusere partikler, organisk stoff og fosfor fra avløpsvann, forteller Ove Sanna i Kemira … Continued
Sponset
En sparringspartner med gode løsninger
At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes. Mange av de renseanleggene som prosjekteres blir langt dyrere enn nødvendig. Ofte skyldes dette at det legges inn mer omfattende utstyr og løsninger i byggene … Continued
Sponset
Vannrenseteknologien som møter fremtidens miljøutfordringer
Klimaforandringene gjør at det stilles andre krav til hvordan drikkevann skal renses i dag enn for noen år siden. Derfor arbeider Unik Filtersystem kontinuerlig med å utvikle ny teknologi for å tilpasse seg utviklingen.