vei og jernbane
Et vellykket veiprosjekt
Ny rv 3/ 25 Løten-Elverum har vært planlagt i mange år. Vegen var opprinnelig tenkt gjennomført som en tradisjonell kontrakt, men Stortinget vedtok i 2017 å gjennomføre prosjektet som et OPS-prosjekt. Det ble deretter utlyst en konkurranse som resulterte i at det ble inngått kontrakt 30. mai 2018 mellom Statens vegvesen og OPS-selskapet Hedmarksvegen AS, … Continued
Sponset
Enklere å reise helt frem, helt hjem
Kollektivtilbudet må være så godt og enkelt å finne frem i at folk lar bilen stå. For at de skal velge kollektivt er det en forutsetning at det er enkelt å planlegge, kjøpe billett og foreta selve reisen. Jernbanedirektoratet har ansvar for jernbanen, men faktisk også for at de reisende i økende grad skal oppleve … Continued