vei og jernbane
Fremtidens vegforvaltning og klimatilpasning
Bli med på Teknas nye møteplass for deg som jobber med vegplanlegging og forvaltning og som er opptatt av de gode løsningene for fremtidens klimatilpasninger. Dagens mer og mer uforutsigbare værtyper, med lokalt store nedbørsmengder på kort tid, vil kreve andre metoder for planlegging av veger og tilliggende områder, enn det som er brukt tidligere. … Continued