Sponset
Trygge trafikkmiljø er avgjørende for å nå nullvisjonen
I Norge baseres trafikksikkerhetsarbeidet på en nullvisjon. Målet er med andre ord ganske enkelt: På norske veier skal det ikke skje ulykker der personer blir hardt skadde eller mister livet. – Nullvisjonen er både en etisk veiviser og en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette innebærer blant annet at transportsystemer, transportmidler og regelverket … Continued