Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Scanmatic Elektro – på vei og jernbane
Sponset

Scanmatic Elektro har pågående prosjekter både innen jernbane og vei.

Scanmatic Elektro, som har hovedkontor i Arendal, har travle dager med prosjekter både på vei og jernbane på kryss og tvers av landet.

Nordlandsprosjektet

Tunnelene i Nordland er en del av et stort prosjekt som omfatter opprustning av 18 tunneler i Nord-Norge, fordelt på Delprosjekt 1 og 2.  For tiden holder Scanmatic Elektro på i Forsåtunnelen og Illhølia som er de to siste tunnelene som opprustes i denne omgang.

I det videre løpet står ytteligere 16 riksveitunneler i Region Nord foran oppgradering. Scanmatic Elektro AS vant begge de første kontraktene, og vi ser frem til å kjempe om flere når de neste prosjektene lyses ut på anbud.

Tunnelene i Nordland er en del av et stort prosjekt som omfatter opprustning av 18 tunneler i Nord-Norge, fordelt på Delprosjekt 1 og 2.

Follobanen

Follobanen er Norges største infrastrukturprosjekt, bestående av 22 km dobbeltsporet høyhastighetsbane mellom Oslo og Ski, hvorav 20 km av banen er jernbanetunnel. Dette gjør Follobanens jernbanetunnel til Nordens hittil lengste.

Scanmatic Elektro As har kontrakt med to entreprenører og leverer lys, ventilasjon, fiber, teknisk rom, kabling, elektro i teknisk rom, tele og sterkstrøm. Oppstart var våren 2019 og prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av desember 2022.

Scanmatic Elektro As er underentreprenør til Infranord Norge AS som altså er hovedentreprenør på Follobanen IOS – EPC Railway systems. Scanmatic Elektro AS er delaktig i utførelse og installasjon i følgende fagområder:

  • IPS (Infrastructure power supply): Høyspent trafoer, koblingsanlegg, kabelanlegg.
  • LVS (Low voltage systems) : Lavspent fordelingstavler, kabelanlegg, styresystemer, alarmsystem, bygg tekniske installasjoner, UPS anlegg, kabelstigestruktur, område – og tunnelbelysning.
  • SIGNAL (jernbaneteknisk signalanlegg) : Kabelanlegg, kabelkjøting, leveranse av koblingsskap.
  • TELE: Subrør og fiberkabelanlegg, montasje og terminering av patchepaneler og teleteknisk utstyr, fiberskjøting.

AGJV

Spanske Acciona og Italienske Ghella har gått sammen og etablert AGJV, et innovativt selskap med internasjonal tunnelerfaring. Bane NOR har engasjert Acciona Ghella Joint Venture til å bygge hoveddelen av den nye tunnelen på Follobanen.

Follobanen er den innerste delen av InterCity-utbyggingen sør for Oslo, og det er Bane NOR som er byggherre.

Scanmatic Elektro AS sin del for AGJV er:

Tekniske Rom:

  • Tele: All installering i tekniske rom for Tele, i 18.5 km, dobbeltunnel av Follobanen.
  • Omfang: Installasjon av 50 tekniske rom, Tele.
  • Periode: November 2019 – august 2020.

Ventilasjonssystem:

  • All tilkobling av det langsgående ventilasjonssystemet i hele Follobanen-prosjektet. Tilkobling av signal, strømforsyning til alle Jet Fans.
  • Omfang: Tilkobling av over 100 vifter(Jen Fan), 12 vindmålere.
  • Periode: Mars til oktober 2020.

Nye prosjekter

I tillegg til disse prosjektene skal vi i løpet av 2020 i gang med to mindre, men veldig spesielle og spennende prosjekt her på Sørlandet. Oppdragene består i elekstroleveranser til Otra gangbro i Kristiansand og Fløyheia heis i Arendal. Fløyheia er Arendals flotteste utsiktsplass, og i forbindelse med det nye kontorbygget for fylkesmannen bygges det altså ny heis fra Torvet til Fløyheia.

Scanmatic Elektro

Scanmatic Elektro AS er en elektroentreprenør med hovedkontor i Arendal. Vi har visjonen: Vi vil møte Norges behov for Infrastruktur, noe vi prøver å etterleve hver eneste dag.

Bedriften ble etablert i 2012 og har siden oppstarten oppnådd å bli en viktig aktør av tjenester for prosjektering og bygging av infrastruktur innen elektro og kommunikasjon.

Scanmatic Elektro AS har lang erfaring i prosjektledelse og gjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg, effektiv og sikker måte. Vi følger de til enhver tid gjeldende normer og regler for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

Vi tilbyr våre tjenester innen elektro og telekom til bedrifter over hele landet og innehar de godkjenninger og sertifiseringer som kreves for å kunne utføre alle oppgaver innen våre fagområder.
Scanmatic Elektro benytter spisskompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, innkjøp og elektroutførelse for å designe, sammenstille, installere og idriftsettelse av komplette elektrotekniske løsninger for jernbane- og samferdselssektoren.

JERNBANE:
Typiske leveranser er elektro, som eksempelvis vil være:
– Belysningsanlegg
– Nødstrømsystemer
– Ventilasjonssystemer
– Ekomleveranser som fiber, telefoni og kringkastingsanlegg.
 
SAMFERDSELSSEKTOREN/VEI:
– Belysningsanlegg
– Nødstrømssystemer
– Forsyningsanlegg
– Tavle- og maskinleveranser til samferdselssektoren

I tillegg koordinerer vi UE-leverandører på SRO-anlegg (Styring, regulering og overvåking), ITV-systemer, telefonsystemer og skiltstyringssystemer i tillegg til å stå for utførelsen.
 
KORT HISTORIE:
·  2011 – Egen avdeling i Scanmatic AS

·  2012 – Nytt selskap, Scanmatic Elektro AS

·  2013 – Vunnet første hovedentreprenør kontrakt

·  2014 – Etablerer egen Fiberavdeling

·  2015 – Vunnet første Totalentreprise kontrakt

·  2016 – Nominert til Entrepreneur of the Year. Gaselle pris 2016

· 2017 – Etablerer egen Telekom avdeling. ISO 9001:2015 sertifisert. Gaselle pris 2017

·  2018 – ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 sertifisert

KONTAKTINFORMAJON:

Scanmatic Elektro AS, Bedriftsveien 17, 4841 Arendal / Tlf: +47 950 86 639

[email protected]

www.scanmaticelektro.no

Org.nummer 997768337 / Daglig leder : Are Omdal / Avdelingsleder Samferdsel : Rune Lillestø

Next article