Skip to main content
Sponset

Bildeling er fremtiden

Den største utfordringen med bilparken i Norge, er at den er altfor stor. Bilene står i ro 97 prosent av tiden, noe som mildest talt er en svært dårlig utnyttelse av ressursene. Én delt bil gjør samme nytte som 15 privatbiler, og vil kunne løse mange problemer. Bare ressursene som går med til å fremstille … Continued
Grønn transport

Sterke havner fremmer grønne eksportarbeidsplasser

Skal vi lykkes i å bygge ny grønn eksportindustri og samtidig redusere klimautslippene, må vi satse mer på grønn sjøtransport. Her spiller havnene en sentral rolle.  Regjeringen ønsker å øke eksporten med 50 prosent innen 2030. For å klare det og samtidig redusere CO2-utslippene, må det satses mer på grønn sjøtransport. – Dersom vi bare … Continued
Sponset

Debatt: Med økte kostnader for bileiere bør bildeling fremmes som et reelt alternativ

Med markante økninger i både drivstoff og rentekostnader, løftes el-bilen som et gunstigere alternativ til personbiler med fossilt drivstoff. Det savnes derimot bildeling som et reelt alternativ! Det har vært en utvikling fra mange års vekst og velstand, til krig i Europa. Dette har bidratt til både stigende renter og høy inflasjon. Folk flest har … Continued
Sponset

Digital infrastruktur gir bedre mobilitet

Konsulentselskapet Knowit er sentral i Norges arbeid for å nå målet om nullutslipp innen 2030, med bidrag til å effektivisere og tilgjengeliggjøre kollektivtilbudet for norske brukere. – Med 1000 ansatte i Norge, hvorav mange unge, brenner vi for bærekraft. På transport- og mobilitetsfeltet, så vel som andre områder, leverer vi digital infrastruktur, brukt i tjenester de … Continued
Grønn transport

Innbyggertallet synker – svarer med fornybarsatsing

På 50 år har innbyggertallet i Berlevåg mer eller mindre blitt halvert. Nye hjørnesteinsbedrifter for å snu utviklingen trengs – da satser kommunen på fornybar energi.  Berlevåg kommune har siden midten av 70-tallet mistet omtrent halvparten av innbyggerne sine til fraflytting. For fem år siden falt innbyggertallet under 1000, og i dag bor det 893 berlevåginger … Continued