Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Gjør Oslofjorden grønnere med utslippsfri ferjetrafikk: Norske SEAM bidrar med nullutslippsløsninger i transportsektoren
Sponset

Et samarbeidsprosjekt mellom Boreal, SEAM og Multi Maritime resulterte i fem helelektriske pendlerferjer i indre Oslofjord. SEAM, som bidro med helhetsløsninger for lading, fremdriftssystem og batteriteknologi i fartøyene, mener suksessen kan gjentas i skipsfart og ferjetrafikk landet rundt.

Det grønne skiftet er i gang – også i transportsektoren, som står for cirka en tredjedel av Norges klimagassutslipp. Regjeringen har bestemt at all kollektivtransport i hovedstadregionen skal være utslippsfri i 2028, og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård uttalte tidligere i år at han ønsker å innføre nullutslippskrav for både ferjer og hurtigbåter. Retter vi blikket mot indre Oslofjord, ser vi at arbeidet er på god vei.

– Det Oslo kommune og Ruter har gjort i Oslofjorden er et utstillingsvindu for nullutslippsambisjoner innen skipsfart og ferjetrafikk. Det viser at viljen, kompetansen og teknologien er på plass for å gjøre sjødelen av transportekstoren grønnere – og det er bare å utvide til andre ruter, og regioner, sier Ragnar Langåker, prosjektdirektør i SEAM.

Ragnar Langåker

Prosjektdirektør i SEAM

En suksessfaktor

Han refererer til samarbeidsprosjektet mellom Boreal, SEAM og Multi Maritime, som sammen utviklet fem ferjer og ladeinfrastruktur til rutetrafikk i indre Oslofjord. Initiativtakerne til prosjektet var Oslo kommune og Ruter, som la ut anbudskonkurranse om utvikling av nullutslippsfartøyene. Nå er fartøyene på plass, og reaksjonene til passasjerer og mannskap taler for seg selv, påpeker Langåker.

– Å gå fra dieseldrevne ferjer til helelektrisk fremdrift utgjør en ganske stor forskjell når det kommer til lydforurensning. Ferjepassasjerene får en mer behagelig reiseopplevelse, og mannskapene får roligere og mer komfortable arbeidsforhold når båtene glir stille over fjorden.

Foto: Seam AS

Ikke minst bidrar de til en viktig reduksjon av klimautslipp, opplyser direktøren. Han er tydelig på at suksessen ligger i et helhetlig samarbeid mellom samtlige aktører, og SEAM har bidratt med en totalløsning for lading, fremdriftsystem, og batteriteknologi.

– Vi kom tidlig inn i prosjektet og bidro med design og utvikling av kontroll- og styresystemene fra A til Å, som er en suksessfaktor for å få optimalt resultat i slike prosjekter, og vi er stolte for å ha vært med på å realisere ambisjonene til Boreal, og visjonen til myndighetene, om å gjøre trafikken grønnere.

Må ikke være nybygg

Nå har alle fem øybåtene vært i drift i halvannet år. Langåker forteller at elektrifiseringen av Oslofjorden er et flott eksempel på hvordan man kan oppnå klimavennlig sjøtransport også andre steder i landet, men det må ikke nødvendigvis være nybygg.

– Oslofjord-ferjene var nybygde, helelektriske fartøy, men vi leverer også løsninger for å elektrifisere eksisterende dieselfartøy – enten med hybride eller helelektriske fremdriftssystem. I tillegg leverer vi løsninger for lading og landstrøm.

Foto: Seam AS

Et eksempel på dette er båtsambandet mellom Aker Brygge og Nesoddtangen, hvor eksisterende skip ble ombygd fra drift på naturlig gass til helelektrisk drift. Også her var SEAM med som samarbeidspartner.

Skal være en støttespiller

Elektrifiseringen av Oslofjorden fortsetter også i 2024, hvor SEAM skal bidra i realiseringen av en helt unik batteribytterobot som skal betjene hurtigbåtene MS «Baronen» og MS «Baronessen» som i dag går i rute i Oslofjorden. Fartøyene skal bygges om til nullutslippsbåter hos veftet Brødrene Aa i Hyen og være klare til oppstart sommeren 2024. I den grønne omstillingen må samtlige være med på å dra lasset, mener han.   

– Derfor ønsker vi i SEAM å være en støttespiller til rederier, skipsdesignere og operatører, som alle deler de samme ambisjonene: å oppnå høyere grad av energieffektivisering, og å nå nullutslippsmålene i transportsektoren – så snart som mulig.  

Seam AS

Av Morten Risberg

Next article