Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Et nytt industrieventyr på vei
Sponset

Norsk offshore- og shippingkompetanse kan gi et konkurransefortrinn for havvind. Handlingsrommet er nå.

– Vi trenger mer grønn kraft, og vi må begynne med å utvikle den nå, hevder senioradvokat, Silje-Marie Wegner Lønning fra Deloitte Advokatfirma. Hendelsene i Ukraina viser også hvor viktig det er at Norge bidrar i det grønne skiftet.

Havvind er et område der premissene er i stadig endring, og hvor arbeidet med regelverket vil være omfattende i tiden som kommer. Hos Deloitte Advokatfirma er de opptatt av å tolke og følge opp de signalene som kommer fra statlige hold.

Lønning er utålmodig, men også spent på hvordan den nye regjeringen vil legge til rette for industrieventyret som kan komme innen havvind.

– Vi ønsker å stille opp som en viktig rådgiver og trygg samtalepartner på veien i en periode der flere utålmodige aktører i ulike bransjene føler usikkerhet for hva som kommer til å skje, sier Lønning.

– Vi bruker derfor mye tid på å forstå hva de forskjellige næringene oppfatter som viktig, og hvilke insentiver som er av betydning, forklarer hun.

Silje Marie Wegner Lønning

Senioradvokat

Politisk vilje må til

Regjeringen har satt i gang første fase for havvindutbygging fra Sørlige Nordsjø II, mens utlysning for Utsira Nord er nå utsatt.

– Tidlig i februar la regjeringen frem hvordan havvindsatsningen skal være. Det må anses å være en «light»-versjon av det omfanget flere av aktørene i bransjen hadde sett for seg og håpet på, sier Lønning, og mener det er mye arbeid som gjenstår.

Der flere ønsket seg et samlet nytt industrieventyr, deles Sørlige Nordsjø II i to separate faser. Det kreves at kraften skal ilandføres i Norge. Dette, hevder Lønning, vil bringe Norge langt bak i forhold andre land, og bety at et begrenset marked gir begrensede muligheter for norske aktører.

Hva vil Deloitte Advokatfirmas posisjon nå være?

– Vi jobber med å følge utviklingen tett, og kontinuerlig oppdatere aktørene som er interesserte i det norske markedet, sier hun. En del av dette handler om å forstå incentivordninger, krav til struktur og konsekvenser av reglene generelt.

Deloitte bistår virksomheter med å tilpasse seg en fremtid hvor klima og bærekraft står øverst på agendaen. Les mer her.

Veien blir til som den går

Lønning opplever at det gjøres mye for å få til den nødvendige omstillingen, men at det tar for lang tid. Kompetansen vi finner innen offshore og tilknyttet leverandørindustri vil være det sentrale grunnlaget for et norsk industrieventyr innen havvind. Denne har vi nå, og må derfor brukes nå. Andre land har allerede startet.

Hun omtaler også flere spennende prosjekter som er på gang blant klientene. Blant annet på leverandørsiden, der flere aktører orienterer seg bort fra sine tidligere virksomhetsområder innen olje og gass og i retning av fornybar energi. De deltar i anbudsrunder i utlandet, samtidig som de jobber med å posisjonere seg inn mot det norske markedet. Prosjektene krever store investeringer. En norsk satsing på havvind vil bidra til at man lettere kan klare å løfte disse, men det må gjøres nå.

– Vi bistår med et bredt spekter av tjenester som er viktige i denne sammenheng, sier hun.

Primært ser Deloitte Advokatfirma på skatterettslige problemstillinger og rådgivning knyttet til selskapsstrukturer.

– Vi ser blant annet på muligheter under rederiskatteordningen, som for noen år tilbake ble utvidet til også å omfatte fartøy i virksomhet knyttet til oppsetting, reparasjon, vedlikehold og demontering av vindturbiner til havs, altså utenfor norsk territorialfarvann, men også forslag til endring av disse reglene, hvor det i større grad åpnes for kombinerte virksomheter.

– I tillegg følger vi med på diskusjonen og det pågående arbeidet med hvilken betydning skattereglene skal få for satsingen på havvind.

– Vi forventer at det vil komme store endringer her, der man både ser hen til norsk skattetradisjon og historie når det gjelder bruk av skatteregler som insentiv for satsningen, slik man har gjort i andre land, sier Lønning.

Flere avgjørende faktorer

I de seneste nyhetene ser vi at sanksjonspakkene treffer energisektoren.

– Erstatning for russisk gass og olje blir viktig. Også for havvind har Norge et fortrinn med sin lange kystlinje. Det forventes at Norge bidrar, sier Lønning.

Hun opplever at det gjøres mye for å omstille, men at det tar for lang tid. Hun stiller seg positivt til at regjeringen har gitt NVE i oppdrag å identifisere nye områder som kan være aktuelle i norsk havvindsatsning, og som gjør det er mulig å håpe på at utviklingen vil gå raskere enn man kan frykte.

Av Julie Malvik

Next article