Sponset
Fagskole for fremtiden
Med en fremvoksende industri innen havvind, har industrien fått et økende behov for kompetanse på en rekke nye områder. Fagskolen Rogaland er sentral i å utvikle nye utdanninger innen vind og energilagring. Nå rigger skolen, med avdelinger i Stavanger, Haugesund og Egersund, seg for det grønne skiftet. – Vi er en offentlig fagskole, eid av … Continued
Sponset
Verdens mest miljøvennlige havn
Oslo Havn har som mål å bli verdens mest miljøvennlige byhavn. Innovasjon, grønn teknologi og samarbeid er avgjørende for å lykkes, og derfor jobber Oslo Havn aktivt med ISO-standarden for miljøledelse. Ett fullastet containerskip tilsvarer rundt 400 trailere på veien. Det gjør sjøveien til et svært klimavennlig alternativ til veitransport. Ikke minst, det gjør Oslo … Continued