Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Kristiansand: Havneanlegg klart for havvind-satsingen
Sponset

Kongsgård havn i Kristiansand ligger klar til bruk for den massive havvindutbyggingen, ikke minst i forbindelse med Sørlig Nordsjø II.

Kristiansandsregionen er verdensledende på kompetanse innen offshoreteknologi for olje og gass, med ambisjoner om å innta den samme posisjonen innen havvind.

– Kompetansen vi har innen maritim engineering, teknologiutvikling og digitalisering er svært anerkjent, forteller Morten Lauknes, næringsrådgiver i Business Region Kristiansand.

Morten Lauknes

Næringsrådgiver i Business Region Kristiansand

Kultur for samarbeid

– Vi har også fasiliteter og arealer spesielt tilrettelagt for driftsbase, med nærhet til viktige havvindutbygginger, som Sørlig Nordsjø II. Dessuten har regionen en velutviklet kultur for samarbeid mellom næringer, offentlig og privat sektor, og kommuner i regionen. Vi samarbeider også på tvers av regioner, for eksempel med Haugalandet, og med sterke internasjonale utviklingsmotorer, som Danmark og Nederland.

– Dersom vi får en driftsbase for havvind i Kongsgård havn, med Kristiansand som nav i regionen, kommer det til å få positive ringvirkninger langt utenfor kommunen.

– Vi kommer til å bli et kraftsentrum på fornybarfeltet, med nasjonalt kompetansesenter for havvind, nasjonalt hydrogenknutepunkt, og etableringen av Morrow Batteries i Arendal, som er i full gang. Det pågår et forbilledlig samarbeid mellom Å Energi og Universitetet i Agder, om etablering av studieplasser innen havvind, og fagskolen utvikler yrkesfaglig utdanning for havvindteknikere. Vi har også ambisjon om å få med oss flere som står utenfor arbeidslivet, sier Lauknes.

Bak satsingen i Kongsgård havn står Southwind, en sammenslutning av selskapene NorDrill, Seafront, On & Offshore Services, Techano Group, Skeie Eiendom og Broomstick, som samarbeider om å knytte eksisterende kompetanse, blant annet fra etablert offshorevirksomhet, til fremtidige aktiviteter i havnen. Her har de fått støtte fra Næringsfondet i Kristiansand kommune og Kompetansefondet i Agder, i arbeidet med å fremme Kongsgård Havn og Kristiansand opp mot utbyggere.

Allerede i drift

– På havvindfeltet vil det bli stort behov for offshorekompetanse. Både NordDrill og Techano har allerede levert til havvindbransjen i flere år, og Norge står faktisk for om lag ti prosent av leveransene i den internasjonale havvindleverandørkjeden, forteller Southwinds administrerende direktør Jonas Kvåle.

Jonas Kvåle

Administrerende direktør, Southwind

– Vi må gjenbruke den verdensledende kompetansen som alt fins her. En stor andel av produktene i offshoreverdenen er faktisk designet i Kristiansand, en kunnskap som er overførbar til havvind. Når det kommer til bærekraft, er det selvfølgelig en fordel at Kongsgård havn alt er ferdig utviklet og operasjonell. Her må det med andre ord ikke bygges ned natur, for alt er på plass. For oss er bærekraft et viktig poeng.

– For øyeblikket har vi tre skip her, og det er stadig nye innom. Havnen er dessuten ferdig regulert for videre utbygging, og er blant de første i landet med landstrømanlegg, tilpasset både containerskip, SOV- og cruiseskip. Det er et steg Kristiansand havn har tatt, som gjør at vi ligger langt fremme.

Kvåle forteller videre at Southwind har etablert en partnerbase på 25-30 selskaper med variert kompetanse.

– Vi skal være i stand til å håndtere ethvert behov. For driften av havvindoperasjoner snakker vi om fartøyer, sveising, ingeniørtjenester, catering, crew change eller vedlikehold, sertifisering av personell og utstyr, samt fjernstyring av vindfelt. Mye av dette er allerede på plass, og skal bare vinkles mot en annen retning enn olje og gass. De fleste av partnerne er tjenesteleverandører, også for konsortiene som bygger ut havvind, så vel som internt i partnerskapet.

– Hovedpoenget er at vi skal kunne dekke ethvert behov anløpende skip vil kunne ha. Derfor har vi også med oss noen av Kristiansands rederier, som har hjulpet oss å avdekke dem. Her har også Kristiansand kommune, Business Region Kristiansand og Kristiansand havn vært av uvurderlig betydning.

Tekst: Jarle Petterson

Next article