Vekst i Trøndelag
Grønn vekst og eksport
Forventet nedtrapping av oljeinntektene og en økende andel eldre i befolkningen, vil sette finansieringen av norsk velferd under press. Samtidig må vi gjennom en grønn omstilling for å innfri klimamålene. Vi må derfor utvikle et grønnere og mer differensiert næringsliv, der små og mellomstore bedrifter i hele landet har utenlandske kunder. Et næringsliv der «hele Norge … Continued