Bærekraftige investeringer
Grønt er det nye gullet
Profesjonelle investorer, investeringsfond og privatpersoner har virkelig oppdaget at fremtiden ser grønn ut. De flokker seg nå rundt grønne og bærekraftige investeringer. Og det skjer fort. Det synes å ha skjedd mer de siste ni månedene enn de ni foregående årene.
grønne bygg
Grønne bygg blir stadig mer lønnsomme
Både eiere, leietagere og finans forventer større verdigap mellom «grønne» og «brune» bygg.
Sponset
Det holder ikke med bare de grønneste
Hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, må selskaper i alle sektorer omstille seg. Derfor er vi opptatt av å synliggjøre nyansene i grønt i alle bransjer. Det er stor interesse for å investere i de selskapene som ser mulighetene og finner løsningene i den krevende grønne omstillingen vi står overfor. Investorer er blitt … Continued
bærekraft
Nye krav til bærekraftrapportering – en nøtt for fondsforvaltere og rådgivere
Den norske finansbransjen jobber nå på spreng for å implementere nytt regelverk om offentliggjøring av bærekraftinformasjon. Det er lettere sagt enn gjort. I mars i år trådte den nye offentliggjøringsforordningen, SFDR, i kraft i EU. Forordningen innebærer nye lovkrav til hvordan finansmarkedsdeltakere skal opplyse om hvordan de ivaretar bærekrafthensyn i sine produkter. Det nye regelverket … Continued
Sponset
Norge kan spare på å låne grønne penger
Store klimaløfter krever helhetlig finansiering. Selv med 11.000 milliarder kroner på bok, kan det være lønnsomt å låne penger. Vi trenger grønne statsobligasjoner for å nå klimamålene, også i Norge, mener Storebrand og UN Global Compact Norge. Å nå klima- og bærekraftsmålene vil koste, blant annet i form av investeringer i nye løsninger.  EU beregner at det vil være … Continued