Bærekraftige investeringer
Miljøsertifiserte bygg gir bedre økonomiske betingelser
Sertifiserte bygg er attraktive investeringsobjekter fordi de er dokumentert mer miljøvennlige, har høyere kvalitet og lavere risiko. Eiere og forvaltere som satser på grønne bygg oppnår derfor bedre finansieringsvilkår gjennom grønne obligasjoner.