Sponset
Sammen gjør Bane NOR Eiendom og Smartly Norge grønnere
Bane NOR Eiendom og Smartly har inngått en avtale som gir gode lademuligheter for mange av Bane NOR Eiendoms leietakere. Dette er et viktig skritt i retningen av et enda grønnere samfunn.  – I Bane NOR Eiendom jobber vi mye med bærekraft, og aller viktigst er det at vi er så nært tilknyttet jernbanen. Dette … Continued
Sponset
Bærekraftige investeringer for fremtiden
Når Sarsia investerer i nye selskaper, tenker de ikke bare bærekraftig avkastning. De investerer også i et mer bærekraftig fremtidsbilde. – Vi tenker selvfølgelig avkasting, men vi har også et sterkt ønske om å hjelpe frem klimarelevant bærekraftig teknologi. Basert på egen tung kompetanse og godt nettverk, går vi tidlig inn, ofte i selskaper andre … Continued
Fabrikk som forrurenser lufta
Bærekraftige investeringer
Hvordan forberede porteføljen til en karbonbegrenset fremtid?
Når vi investerer i fond ønsker vi å sette til side penger som skal vokse og som vi kan ta ut i fremtiden for å finansiere eksempelvis pensjonisttilværelsen. Når vi velger fond, så velger vi også hvilke selskaper vi skal høste aksjemarkedets risikopremie ut ifra.