Sponset
Flere investerer i en bærekraftig fremtid
EU har som mål å bli klimanøytrale innen 2050. Det lover godt for framtidsutsiktene til grønne aksjer og fond. – Vi hilser det grønne skiftet velkommen, og synes det er på høy tid med akselerering av overgangen til en mer bærekraftig økonomi, sier porteføljeforvalter i Arctic Asset Management, Sindre Sørbye. Arctic Asset Management ble etablert … Continued
Sponset
Bærekraftige investeringer for fremtiden
Når Sarsia investerer i nye selskaper, tenker de ikke bare bærekraftig avkastning. De investerer også i et mer bærekraftig fremtidsbilde. – Vi tenker selvfølgelig avkasting, men vi har også et sterkt ønske om å hjelpe frem klimarelevant bærekraftig teknologi. Basert på egen tung kompetanse og godt nettverk, går vi tidlig inn, ofte i selskaper andre … Continued
Fabrikk som forrurenser lufta
Bærekraftige investeringer
Hvordan forberede porteføljen til en karbonbegrenset fremtid?
Når vi investerer i fond ønsker vi å sette til side penger som skal vokse og som vi kan ta ut i fremtiden for å finansiere eksempelvis pensjonisttilværelsen. Når vi velger fond, så velger vi også hvilke selskaper vi skal høste aksjemarkedets risikopremie ut ifra.