Sponset
Selmer svarer: I disse tilfellene er det lurt for bedrifter å ta hjelp av advokat på bærekraft
Hva er ditt beste råd til bedrifter som vil styrke sin posisjon på bærekraft? Vi spurte en eksperter på bærekraft om hva man som bedrift skal tenke på når det gjelder bærekraft og ESG. I hvilke tilfeller er det lurt for bedrifter å få hjelp av advokat på bærekraft? Virksomheter møter økende forventninger til ansvarlig … Continued
compliance
Favorisering av bærekraftig utlån
Fokus på bærekraft-compliance er i fremmarsj, og EUs plan for «Green Supporting Factor» kan gjøre bankene til en viktig bidragsyter til det grønne skiftet gjennom lånefavorisering av bærekraftige foretak. EU har lansert fem nøkkeltiltak for bærekraftig finans hvorav ett gjelder bankenes kapitalkrav. Kapitalkravet sikrer bankene en buffer for å stå imot risikoen for tap, og … Continued
Liv Freihow
Bærekraftige investeringer
FinTech-bransjen endrer bankverdenen
Den digitale utviklingen og kraftig økning i bærekraftig investering, er med på å omforme bank- og finansbransjen. Endringsvilje er viktig for å kunne bli driftseffektive under de nye omstendighetene.
Nanna M. Ringstad
investeringer
Når folk finansierer fremtiden
Investeringsstolt. Ordet dukket opp for et par år siden når jeg reflekterte over kjøttskam, flyskam og bilskam. Siden vår aller største påvirkningsmulighet ligger i våre pensjons- og sparepenger overrasker det meg da, som nå, at vi enda ikke har hørt om investeringsskam. Heldigvis. Det henger sammen med at mange av oss ikke tenker over hva … Continued
Sponset
Norsk selskap skal hamle opp med både plastavfall og hjemløshet: – Vi bruker ett problem for å løse et annet problem.
Med patentert teknologi for å gjenvinne plastavfall til fiks ferdige hus-moduler, og samarbeid med FN og andre internasjonale partnere, skal Othalo bidra til å løse to av de største utfordringene i lavinntektsland: avfallsproblemer og mangel på hus. – Det handler om å finne lokale løsninger på globale problemer, sier Frank Cato Lahti, gründer og daglig … Continued