Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Med klima og miljø på dagsorden
Sponset

Som en av de aller første i Norge, ble Brage Finans nylig sertifisert som Miljøfyrtårn etter det nye kriteriesettet for bank og finans. Selskapet arbeider aktivt med klima- og miljøspørsmål og stimulerer kundene sine til å ta grønne valg.

– Vi vet at kundene våre bare blir mer og mer opptatt av klima og miljø, og det samme gjelder også for eierne våre. Derfor er det helt naturlig at vi er opptatt av slike spørsmål og at vi tok skrittet for å bli Miljøfyrtårnsertifisert etter de nye bransjekriteriene som kom for bank og finans i juni, sier Bodil Huus Bolstad som er økonomi- og finansdirektør i Brage Finans.

I startgropa

Det nye kriteriesettet, som ble lansert av Stiftelsen Miljøfyrtårn, har som formål å sikre bevis for at virksomheten tar hensyn til klima- og miljøaspekter i egen kjernevirksomhet. Kriteriene skal bidra til å innfri anbefalinger og utfordringer i «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen» som er utviklet av Finans Norge.

Bodil Huus Bolstad

Bodil Huus Bolstad

Økonomi- og finansdirektør i Brage Finans

Foto: Brage Finans

– For oss markerer sertifiseringen som Miljøfyrtårn starten på et viktig arbeid med å formalisere og systematisere prinsipper for ansvarlig finansieringsvirksomhet. Det er viktig at klima og miljø ikke bare blir tomme ord, men at vi klarer å gjøre om ordene til praktisk handling. Derfor er det på mange måter nå jobben starter. Rammeverket er på plass, nå skal vi tilpasse våre egne rutiner til dette, fortsetter Huus Bolstad.

Lett på foten

Finansieringsselskapet Brage Finans har hovedkontor i Bergen og eies av 12 frittstående sparebanker. Brage Finans skal levere effektive teknologiske løsninger basert på lokal forankring og en god kundeopplevelse.

De viktigste produktområdene til selskapet er leasing i bedriftsmarkedet og billån i privatmarkedet. Brage Finans belønner kunder som kjøper miljøvennlige biler igjennom å tilby de Grønt billån.  

– De kundene som ønsker å finansiere en elbil hos oss kan nemlig få lån med lavere renter og mindre gebyrer, forteller hun. Videre sier hun at selskapet har ambisiøse mål for å øke andelen Grønne billån.

På nettsidene til Brage Finans går de aktivt ut for å fortelle om fordelene med elbil, både når det kommer til selve finansieringen, men også knyttet til andre økonomiske gevinster med elbilhold.  

– En av fordelene våre er at vi er et forholdsvis lite selskap. Vi er lette på foten og kan snu oss raskt. Derfor klarte vi å være tidlig ute med å sertifisere oss etter de nye kriteriene, og med å tilby grønne finansieringsløsninger. Vi ønsker å tilby bærekraftige produkter som kundene etterspør og som også er bra fra klimaet, avslutter Huus Bolstad.

Av Tom Backe

Next article