Siri Damsleth
Fremtidens energi
Miljøteknologisk veibelysning
Gatelys som står og lyser på tomme veier natten igjennom sløser energi. Aktivitetsstyrt belysning gir nødvendig lys bare når det er behov for det.