strand full av plast
Klima og miljø
Sirkulær økonomi – eller gjenbruk av gamle feil?
Covid19-viruset forårsaket det største sjokket for norsk økonomi siden krigen og fokuset er nå på å bygge opp igjen økonomien. Men hva slags økonomi er det vi ønsker å bygge opp igjen? Skal vi bruke muligheten til å skape en ordentlig omstilling til en sirkulær økonomi, eller er det den feilslåtte tenkningen som skal gjenvinnes?