Vekst i Nord-Norge
8 av 10 unge i nord vil bli i landsdelen
8 av 10 unge voksne i Nord-Norge har ingen planer om å flytte ut av landsdelen de neste fem årene.