Sponset
Det digitale utenforskap
750.000 har alvorligelese vansker og kan ikke tilegne seg viktig informasjon fra offentlige WEBsider om koronapandemien. Koronapandemien har vist at offentlig informasjon er vital for befolkningen. Nyhetsbildet endres fra time til time. Vi oppfordres til å lese informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet, Helse Norge og Regjeringen. I tillegg har kommunene detaljinformasjon om situasjonen i din … Continued