Sponset
Hyperautomasjon – begynnelsen på en hypereffektiv æra
Alt som kan automatiseres, bør automatiseres. Det er kongstanken bak hyperautomasjon. Ved å integrere automasjonsteknologier med KI og maskinlæring på én plattform, kan man minimere mengden av manuelle arbeids- og beslutningsprosesser, og skape størst mulig effektivitet og produktivitet hele veien, fra back-end til front-end. Det frigjør menneskelige ressurser til å løse de mer komplekse og … Continued