Vekst i Nord-Norge
8 av 10 unge i nord vil bli i landsdelen
8 av 10 unge voksne i Nord-Norge har ingen planer om å flytte ut av landsdelen de neste fem årene.
Magnus Nilsson
Hotell, restaurant og catering
Magnus Nilsson: En bauta for nordisk matkultur
På en ekstern jaktmark i Jämtland i Nordvest-Sverige, omkring 600 kilometer nord for Stockholm og omringet av skog, ligger Fäviken Magasinet, Magnus Nilssons prisbelønnede og verdenskjente restaurant.