mangfold
Trenger mangfold for å skape bedre løsninger
Teknologien har fått en helt ny rolle innen de fleste bransjer de siste årene, og teknologibransjen har fått betydelig makt i samfunnet. Med det, følger det en del etiske dilemmaer og problemstillinger. – Teknologibransjen har makt til å definere fremtiden, som for eksempel hvordan vi skal forvalte data. Ulike folk ser ulike muligheter, og vi … Continued