Skip to main content
Sponset

Skolen som utdanner verdensborgere

Tromsø International School er verdens nordligste IB-World School. Skolen har globalt fokus og mål om å gi elevene et verdifullt fundament for å løse verdens utfordringer.   Tromsø International School ble startet i 2011 med 11 elever, og har høsten 2023 184 elever, fra barnetrinn til ungdomstrinn. Skolen er tospråklig med norsk og engelsk fra 1. – 4. … Continued