Skip to main content
Sponset

Et av verdens fremste sentre for trening i vindindustrien

Energy Innovation har etablert Egersund Energy Hub, en industri- og innovasjonsklynge for trening, sertifisering, utdanning, forskning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt. GWO-sertifisering og tekniske utdanninger Energy Innovation har utviklet en global franchise for GWO-sertifisering og tekniske utdanninger med første senter i drift i New York … Continued