Sponset
Beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning
Dagens avløpssystem er i stor grad tilpasset gårsdagens bebyggelse og klima. Med utbygging og fortetting erstattes grøntområder, som sikrer naturlig infiltrasjon og fordrøyning av regnvann, med tette flater som bygninger og asfalt. Overvannet ledes da raskt langs bakken og ned i avløpssystemet gjennom rister og sluk. Samtidig opplever vi endringer i klima med mer intens … Continued