Skip to main content
Home » Havvind » Vil bli et senter for havvind
Sponset

Wergeland Group har landet viktige kontrakter knyttet til sammenstilling, produksjon og vedlikehold av havvindturbiner. Nå jobber Gulen-selskapet målrettet for å bli en verdensledende hub for havvind og satsingen inn mot det grønne skiftet.

-Med vår strategiske beliggenhet i Fensfjordbassenget, store og tilgjengelige industritomter, vår erfaring innen basedrift og ikke minst den kompetansen vi besitter innen havvind, mener vi helt klart at vi er i en posisjon til både å bli en verdensledende hub for havvindsatsingen og en av Europas ledende industrihavner, sier konsernsjef Margunn Bjørnestad.

Over de neste ti-årene har Norge som ambisjon å bygge ut 30GW havvind, noe som tilsvarer om lag 5.000 turbiner. Det viser hvor stort det norske markedet for produksjon, sammenstilling, service og vedlikehold vil bli i framtiden. Og posisjonen industrikonsernet i Gulen er i ferd med å ta blir lagt merke til, bekrefter fylkesordfører Jon Askeland.

Roser initiativet: Både fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, og Gulen-ordfører May-Lynn Osland roser Wergeland for initiativet de tar inn mot det grønne skiftet.

Foto: Linn Dyveke Wilberg

-Wergeland har allerede trukket vinnerloddet innen havvind med forpliktelsene de har fått fra Equinor. Det de har fått til så langt er bare begynnelsen. Det blir utrolig spennende å følge de videre, sier han.

Vinner viktige kontrakter

Wergeland Group har gjennom flere år sikret seg svært viktige avtaler med Equinor både på sammenstilling, vedlikehold og produksjon til havvindmarkedet.

Akkurat nå ligger to havvindturbiner fra Hywind Scotland i industrihavna for vedlikehold. De resterende turbinene fra Equinor sitt felt utenfor Skottland er ventet inn til Sløvåg i løpet av sommeren. Dette er det første vedlikeholdsprosjektet som gjøres på flytende havvind og dermed en strategisk svært viktig kontrakt for familiekonsernet.

Det var også hos Wergeland Group turbinene til verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen, ble sammenstilt og det er dem Equinor har valgt som foretrukket leverandør for masseproduksjon av bunnfundamenter og sammenstilling av turbiner til Hywind Factory.

Foretrukket av Equinor: Equinor valgte Wergeland og Sløvåg da de skulle sammenstille disse turbinene til verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen, og det er hit de nå sleper turbinene fra Hywind Scotland for vedlikehold. Foto: Wergeland base

Har suksessformelen

-Fensfjordbassenget ligger perfekt til geografisk i forhold til utbyggingen av havvind som kommer. Her i Sløvåg har det kontinuerlig blitt utviklet solide kaier med god havdybde som man knapt finner maken til. Kombinerer du dette med den lange historien Wergeland har med å bygge stein på stein og ved å være et solid konsern som tiltrekker seg både de store internasjonale selskapene så vel som de lokale. Ja, da er jeg overbevist om at vi har formelen for suksess og for å kunne nå målet om å bli Europas ledende, grønne industrihavn.

Havvind: Stortingspolitikerne fra Høyre, Ove Trellevik (t.v) og Olve Grotle (t.h) var nylig på besøk hos Wergeland Group og Irene Wergeland for å lære mer om havvindsatsingen de er i gang med. Foto: Linn Dyveke Wilberg

Helelektrisk havn

Og akkurat det med å bli en grønn, elektrisk havn har vært et tema som har fått mye oppmerksomhet det siste året. I disse dager behandler NVE en konsesjonssøknad fra GE Vernova, et underselskap av GE Offshore Wind, om å få sette opp en havvindturbin for testing og validering av laster på industriområdet i Sløvåg. Kommunestyret i Gulen hadde saken oppe i vår og har stilt seg positiv til oppføringen av turbinen på 275 meter som vil kunne produsere 55GWh. Etter testperioden på fem år overtar Wergeland Group turbinen.

-Diskusjonen rundt utbygging av vindkraft er krevende. Jeg har stor forståelse for at folk engasjerer seg og at det kan virke skremmende. Samtidig ser vi at jo mer kompetanse og kunnskap folk får om kraftsituasjonen og hva som må til for å løse kraftunderskuddet vi går mot, jo mer forståelse får de for valgene som må gjøres. Kraften fra testturbinen vil kunne gjøre hele havna selvforsynt med grønn energi og dermed til en helelektrisk havn, sier Margunn Bjørnestad.

Bærekraft i fokus

Kommunikasjonsdirektør Irene Wergeland har alltid hatt et brennende engasjement for bærekraft og ser med stor glede hvordan vindkraft fra turbinen kan bidra.

-Vi står midt i det grønne skiftet. Kraftleveransen fra testturbinen vil som nevnt gjøre oss selvforsynt med bærekraftig, grønn energi. Med den storproduksjonen av bunnseksjoner som vi legger opp til, kan vi også være med å senke produksjonskostnadene og medvirke til at havvind-utbyggingen blir mer bærekraftig også økonomisk. Vi må alle bidra der vi kan og med det vi kan for å nå de klimamålene vi har forpliktet oss til, sier hun.

FAKTA

Wergeland Group er en hjørnesteinsbedrift lokalisert i Sløvåg i Gulen kommune. Selskapet ble grunnlagt i 1956. Selskapet driver i dag innenfor flere forskjellige forretningsområder, der hovedtyngden er som fasilitator for aktivitet og utvikling i Gulen industrihavn.

Les mer på wergeland.com

Next article