Siri Nodland
økonomisk støtte
Bedriftenes samfunnsansvar i endring
Pro-bono timer er ikke nok alene. Næringslivets økonomiske støtte fortsatt nødvendig. Norske bedrifter finner stadig nye veier for å vise sitt samfunnsansvar enn den tradisjonelle sponsingen til ideelle organisasjoner. Hva er grunnen til dette? Er oppfatningen av hva som er bedrifters samfunnsansvar endret? Går pengene til miljø og integreringstiltak, snarere enn det å gi støtte … Continued
det gode arbeidsliv
Sa opp jobben for å sette lys på likestilling i arbeidslivet
Marie Louise Sunde ble i 2014 inspirert av FN-talen til den anerkjente skuespillerinnen Emma Watson, og jobber i dag for å bekjempe kjønnsdiskriminering. Marie Louise Sunde, tidligere kirurg ved Ahus og daglig leder i #hunspanderer har i flere år bekjempet kjønnsstereotypier og kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. Hun har selv bevitnet mye dårlig kultur og ledelse, i … Continued
det gode arbeidsliv
Ekspertene om arbeidsmiljø i næringslivet
Å bygge en god kultur i en virksomhet tar tid og krever kunnskap og ressurser. Vi spurte tre eksperter om råd når det gjelder organisasjonskultur.  1. Hvis man ser på organisasjonskultur satt opp mot konkurransekraft: er det en tydelig sammenheng, men hvorfor er det så mange som møter utfordringer eller ikke får gjennomslag for mer … Continued
Sponset
Å kunne diskutere over en god kopp kaffe er fremdeles viktig
Selv om koronapandemien har snudd opp-ned på arbeidslivet og tvunget mange til å jobbe hjemmefra, kan vi vel alle være enige om at Teams, Zoom eller Google Meet aldri vil kunne erstatte det sosiale samværet på jobben. Dialogen flyter liksom bedre når man tar diskusjonen over en god kopp kaffe. Og den gode kaffeopplevelsen, er … Continued
Fremtidens arbeidsplass
Den nye normalen
Mange snakker om «den nye normalen», den som skal komme etter korona. Problemet er at den finnes ikke. Det finnes ikke en normal. I stedet vil vi få større mangfold og mer nytenkning i hvordan vi innretter ting som arbeidstid, arbeidssted og grenseflatene mot det som er fritid. Kanskje er heller ikke normalen så ny heller. I … Continued