Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Forretninger handler ikke bare om å skape arbeidsplasser og overskudd
humanitært arbeid

Forretninger handler ikke bare om å skape arbeidsplasser og overskudd

Smoothie Xchange
Smoothie Xchange
Aleksander Kuliani Eide og Lene Dalheim i Smoothie Xchange på Frogner. Foto: Lars Skarstad Knudsen

SmoothieXchange motiveres av å samarbeide med Leger Uten Grenser. Derfor støtter de gjerne opp om organisasjonens humanitære arbeid.

SmoothieXchange er en kjede utsalgssteder som selger smoothies, bowles, kaldpresset juice og salater. De har 13 utsalgssteder, hvorav ett er i Kristiansand. Resten befinner seg i Oslo og omegn.

– Konseptet vårt retter seg først og fremst mot unge voksne og mot ungdom, men vi har også små barn og godt voksne som besøker oss jevnlig, så målgruppen vår er ganske bred, forklarer Magnus Berner som er daglig leder i SmoothieXchange. Berner startet SmoothieXchange i 2004 sammen med sin kone Lene Undheim Berner.

Styrker samarbeidet

I starten satte SmoothieXchange ut innsamlingsbøsser ved kassene i alle butikkene sine.

– Vi ville gjerne være med å støtte opp under denne organisasjonen. Siden vi har flere tusen kunder innom butikkene våre hver eneste dag, syntes vi at dette var en fin måte å minne kundene på Leger Uten Grensers arbeid gjennom en slik eksponering, fortsetter Berner.

Samarbeidet mellom SmoothieXchange og Leger Uten Grenser er i ferd med å bli utvidet for å skape enda mer engasjement og oppmerksomhet. Selv om ikke detaljene endelig har falt på plass, vil kampanjer være grunnpilaren i samarbeidet. Det kan det for eksempel være aktuelt å gi hele, eller deler, av dagsomsetningen til Leger Uten Grenser én, eller flere dager i året.

– Vi ønsker å finne litt nye og kreative metoder som både kan bidra til mer eksponering og kunnskap om arbeidet til leger Uten Grenser, og til at de får økte inntekter, forteller han.

Det startet i Biafra

Leger Uten Grensers historie startet med Biafrakrigen på slutten av 1960-tallet, der sykepleiere og leger plutselig befant seg i en situasjon der de måtte operere pasienter mens de samtidig opplevde å bli beskutt. Organisasjonen ble startet i 1971 av leger, sykepleier og journalister som hadde opplevd denne krigen. Hensikten med organisasjonen var å sette behovene til de lidende menneskene først, og ikke la politiske grenser sette en stopper for nøytralt, uavhengig og upartisk hjelpearbeid.

Leger Uten Grenser er tuftet på ideen om at alle mennesker utsatt for kriser og katastrofer har rett til tilgang på medisinsk hjelp uavhengig av kjønn, hudfarge, religion, etnisitet eller politisk tilhørighet. I dag er Leger Uten Grenser er en global bevegelse og har prosjekter i flere enn 70 land over hele verden.

Høy tillit

Det var flere årsaker til at SmoothieXchange valgte Leger Uten Grenser.

– Vi opplever dem som organisasjonen med den høyeste tillit, og hvor pengene som samles inn går så uavkortet som mulig til å hjelpe pasienter ute i felt. Nå har vi arbeidet med dem lenge, og vi føler at dette er en riktig organisasjon for oss å støtte. Jeg har også venner som har arbeidet for Leger Uten Grenser i utlandet, så det har nok også vært en medvirkende faktor til at jeg kjenner akkurat denne organisasjonen spesielt godt.

Det handler om samfunnsansvar

Berner forteller at utover det å skape verdier og arbeidsplasser, så gir det også en god følelse å bidra til en solid ideell organisasjon som Leger Uten Grenser.

– Det står mye respekt av ideelle organisasjoner som kun jobber for å hjelpe andre. Vi ønsker at de skal lykkes, og da må vi også støtte opp om den viktige jobben de gjør. De er også en organisasjon som er uavhengige, upartiske og nøytrale. Det er gode grunnprinsipper når de skal hjelpe folk i nød.

Flere støtter gode prosjekter

– Mitt inntrykk er at stadig flere bedrifter blir med på å ta samfunnsansvar på ulike områder, og at de støtter opp under ideelle organisasjoner og gode prosjekter i større grad nå enn tidligere. Vi motiveres av dette, og det tror jeg gjelder mange andre firmaer også.

– Leger Uten Grenser er en fremoverlent organisasjon som nyter høy respekt, og akkurat som oss er de innovative, og tør å tenke nytt. Derfor føler vi at dette er en veldig riktig strategisk samarbeidspartner for oss, hvor vi kan ta et viktig globalt samfunnsansvar, avslutter Berner.

Sponset av Leger Uten Grenser

Av Tom Backe

Next article