Sponset
Målet er å skape en region som er enda mer attraktiv
I Grenland skal bedre byutvikling skape mer liv i bysentra og transportløsningene skal forbedres. Regionen skal bli et enda bedre sted å bo, og være attraktivt for et mangfoldig næringsliv som tiltrekker seg høykompetent arbeidskraft. Virkemiddelet heter Bypakke Grenland.