Sponset
Målet er å skape en region som er enda mer attraktiv
I Grenland skal bedre byutvikling skape mer liv i bysentra og transportløsningene skal forbedres. Regionen skal bli et enda bedre sted å bo, og være attraktivt for et mangfoldig næringsliv som tiltrekker seg høykompetent arbeidskraft. Virkemiddelet heter Bypakke Grenland.
Sponset
Skal skape vekst i distriktskommunene
Nå får bedrifter som er lokalisert i distriktskommunene i Vestfold og Telemark fylke lettere tilgang på rådgiverkompetanse. Formålet er økt vekst. – Det finnes mange steder hvor man kan søke om midler og prosjektstøtte, men flaskehalsen for bedrifter i distriktene er ofte at det skorter på kompetanse og at rådgivningstilbudet på det private markedet er … Continued