næringsliv
Godt samarbeid er avgjørende for industrien
Et bedre samarbeid mellom industrien i Telemark og teknologimiljøene i Vestfold kan være avgjørende for hvordan fremtiden vil se ut for landbasert industri og offshoreindustrien i det nye fylket. Næringsstrukturen i Vestfold og Telemark er ganske ulik. I det som tidligere var Telemark fylke finner vi store, globale industriselskaper og små og mellomstore leverandørbedrifter. Men … Continued