Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Bedriftene er med å tegne nybygget i Seidr Herøya
Sponset

Bedrifter i det voksende innovasjons- og teknologimiljøet på Herøya, spiller inn høye ambisjoner og store forventninger for nybygget i Seidr.

Siden Herøya Industripark AS lanserte Seidr høsten 2020, sammen med innflytterne forskningsinstituttet SINTEF og It-selskapet Bouvet, har bedriftens satsing på å etablere landets største innovasjons- og teknologisenter Seidr Herøya hatt stor fart.

Flere virksomheter har nylig deltatt i arbeidsøkter. Sammen med Herøya Industripark AS og Børve Borchsenius Arkitekter AS/Arkitektgruppen Cubus AS kom de med innspill på egne ambisjoner og forventninger til det nye innovasjonsmiljøet som skal skapes i Seidr Herøya.

Huse et voksende innovasjons- og teknologimiljø

Behov og forventninger fra bedriftene skal brukes til å skisse detaljene i et nytt bygg som skal huse det voksende Seidr-miljøet på Herøya framover.

– Vi tror at dere som leietakere kan skape deres plass og realisere vekstambisjoner inn i Seidr, innledet Asgeir Knutsen, forretningsutvikler i Herøya Industripark AS.

– Vi har planer om å bygge et stort innovasjons- og teknologisenter. Vi starter nå med å realisere det nye bygget i Seidr, som blir et miljøbygg av høyeste klasse.

– I dag er det mest industripark her, og for allmenheten den mindre kjente juvelen, Herøya Forskningspark. Verdikonseptet i Seidr er at vi ønsker å utvikle flere muligheter for forskning, SMB teknologi- og start-up-selskaper, fasiliteter for pilotering, lab- og opplæring. Et rikt og mangfoldig industrielt økosystem, sier han.

Planen er at det nye bygget (16 000 m2), sentralt plassert i midten, skal kobles til kompetansemiljøene allerede etablert i Herøya Forskningspark og i Bygg 25, noe som gir en totalitet for Seidr på cika 50.000 m2.

Finne bærekraftige veivalg

– Nå starter prosessen med å finne bærekraftige veivalg og retning for bygget, påpeker arkitekt Kjersti Nordbotn fra Børve Borchsenius Arkitekter AS, som har fått oppdraget med å detaljere videre skisser for det nye bygget i Seidr.

Nordbotn er begeistret, spent og nysgjerrig. Hun forteller at forhåndsbestillingen startet med stikkord som aktivitetsmotor, møteplasser, digitalisering, utstilling, tiltrekke industri- og forskningsaktører, og at det skulle være et sted for innovasjon i magiske omgivelser.

Kjersti Nordbotn

Arkitekt, Børve Borchsenius Arkitekter AS

– Det er for oss arkitekter en herlig og veldig inspirerende bestilling. Og jeg vil tro det også er veldig inspirerende for bedrifter å komme inn i et slikt senter, med magiske omgivelser. Vi har et veldig bra og spennende utgangspunkt for å utvikle et sånt bygg.

Nysgjerrig på å skape sammen

Nordbotn er nysgjerrig på hva bedriftene ønsker.

– Prosjektet ligger fortsatt litt i skyen. Det er mange ting vi ikke vet, som for eksempel hvordan foregår samhandling, og hvordan putte det som foregår av forskning, innovasjon, produktutvikling, produksjon, og alt det utrolig spennende som foregår på Herøya og utenfor Herøya, inn i dette bygget.

– Vi har mange ideer, blant annet på struktur som er holdbar over tid, på å gjøre det mulig å putte sine brikker inn i bygget, entre bygget på en lett måte og binde bygget sammen med andre. Man ser for seg at ikke hele Seidr skal bygges nytt, men at man bygger på, og bygger til. Det er helt i tråd med Herøyas bærekraftsprofil.

Next article