Livsvitenskap
Forskningsrådet satser på livsvitenskap
Forskningsrådet prioriterer livsvitenskap høyt. Livsvitenskap er studier av levende organismer og livsprosesser. Vi investerer hvert år tre milliarder kroner i forskning og innovasjon på universiteter, høyskoler, sykehus, institutter og i bedrifter. Vår ambisjon er at norsk livsvitenskapelig forskning skal være i den internasjonale forskningsfronten på flere fagområder, bidrar til å løse store samfunnsutfordringer og skaper … Continued
Sponset
Felles utfordringer gir nye partnerskap: Roche og UiO går sammen for å øke innovasjonstakten innen medisin
Roche, et av verdens største bioteknologiselskap, og Universitetet i Oslo (UiO) ser store muligheter og gjensidige gevinster av samarbeid på flere områder. Nå går de i bresjen for å styrke samarbeidskulturen mellom næringsliv og akademia. – Nye typer partnerskap er nødvendig dersom vi skal løse utfordringene helsetjenesten står overfor, sier Kristin Krogsrud, Healthcare System Partner … Continued
Sponset
Ugressrobot reduserer bruk av sprøytemidler med 95 prosent
Til alle tider har ugress skapt problemer og vært kostnadskrevende for grønnsaksbøndene. I år lanseres en ny robot som effektiviserer bondens hverdag og sikrer forbrukerne grønnsaker uten sprøytemiddel. – Vi har 80 dekar med persillerot, og i praksis er den eneste løsningen i dag å luke for hånd to ganger i løpet av sesongen. Det … Continued
Livsvitenskap
Ny kunnskap gir persontilpasset behandling
– Satsing på forskning og utdanning er grunnplanken for å underbygge en livsvitenskapsnæring, sier Monica Larsen, Seniorrådgiver hos Legemiddelindustrien (LMI).   – Legemidler og diagnostikk er viktige verktøy for behandling og forebygging av sykdom. Vaksiner er sentralt i forebygging av sykdom og spredning av smittsomme sykdommer, og covid-19-pandemien har understreket viktigheten av nettopp dette, sier Larsen. Spesifikk … Continued
Sponset
Forskning for en god balanse mellom vern og bruk av kysten
Centre for Coastal Research (CCR) er et av Universitetet i Agders (UiAs) nye prioriterte forskningsmiljøer. Senteret er en arena hvor forskningsmiljøer i regionen kan samle sin akademiske kraft for å drive god forskning og utdanning. Samarbeidsformen er vellykket og gir gode resultater. Sammensatte utfordringer langs kysten Skagerakkysten fra Svenskegrensen til Lindesnes er Norges tettest befolkede … Continued