Livsvitenskap
Fotosyntesen og livsvitenskapen gir svar på globale utfordringer
Med over 7 milliarder mennesker på kloden og økende velstand er det ikke til å unngå at det settes spor i natur og økosystemer. Spørsmålet er hvordan vi gjør disse sporene så små som mulig, når snart ni milliarder skal sikres mat og gode levekår.   Det er en krevende utfordring, men historien gir håp. Milliarder av verdensborgere er de siste ti-årene sikret nok og trygg mat, og bedre helse. Levealderen øker sterkt. Mange miljøproblemer er håndtert, særlig i de … Continued
Livsvitenskap
Kunnskap om levende liv styrker norsk næringsliv
Norsk økonomi er i ferd med å omstille seg. Vi har i lang tid bygget næringsliv på olje og fossilt liv. Nå er vi i ferd med å bygge næringsliv på kunnskap om «levende liv». Kunnskapsutviklingen skjer i en rasende fart og næringspotensialet er enormt. Livsvitenskap står sentralt og regnes som de fagene som handler … Continued