Livsvitenskap
Forskningsrådet satser på livsvitenskap
Forskningsrådet prioriterer livsvitenskap høyt. Livsvitenskap er studier av levende organismer og livsprosesser. Vi investerer hvert år tre milliarder kroner i forskning og innovasjon på universiteter, høyskoler, sykehus, institutter og i bedrifter. Vår ambisjon er at norsk livsvitenskapelig forskning skal være i den internasjonale forskningsfronten på flere fagområder, bidrar til å løse store samfunnsutfordringer og skaper … Continued