Skip to main content
Sponset

Tyverisikring av immaterielle verdier innenfor livsvitenskap

Det er mange som spår at oppfinnelser innenfor livsvitenskap er det nye gullet vi skal leve av i fremtiden. Onsagers AS er opptatt av å sørge for at aktørene i denne bransjen sikrer sine immaterielle verdier mot tyveri og kopiering, slik at kunnskapen ikke kan kommersialiseres av andre. Verdenssamfunnet har fått flere og flere problemer … Continued
Sponset

Nytt verktøy skal tilrettelegge for samarbeid i helseforskning: – Dette er spesielt viktig i en pandemisammenheng

Ledidi har utviklet en ny skybasert programvare til bruk i forskning og kvalitetsregistre i helsesektoren. Programvaren skal fremme samarbeid innen helsefag, og samler all nødvendig funksjonalitet for å gjennomføre forskningsprosjekt – fra oppsett av en studie, innsamling av data, til analyse og fremskaffing av resultater. Effektivitet og samarbeid innen helsefaglig forskning er viktigere enn noensinne, … Continued
Sponset

Slik brukes kunstig intelligens til å oppdage hjertesvikt

Kunstig intelligens vil i fremtiden trolig kunne bidra til raskere diagnoser og bedre behandling. Novartis og Akershus universitetssykehus forsker på hvilken gevinst det kan ha for hjertesviktpasienter. Hjertesvikt er en helsetilstand som rammer mange og har dårlig prognose.  – Sykdommen innebærer at hjertet av ulike årsaker har redusert pumpefunksjon eller stivhet, og typiske symptomer er … Continued
Livsvitenskap

Livsvitenskap sikrer velstanden i Norge

Livsvitenskapen kan løse store samfunnsproblemer for hele verden. I tillegg kan det være en viktig næring for Norge økonomisk når oljeeventyret går mot slutten.  – Norsk økonomi hviler tungt på olje- og gassindustrien, men vi vet at dette er en utdøende bransje på sikt. De neste årene må vi skape 250 000 nye jobber i landet … Continued
Sponset

Gjør søppelet om til ressurser

Søppel er et stort, globalt problem som må løses om vi skal oppnå bærekraftsmålene. Globalt kvitter vi oss med to milliarder tonn avfall årlig, men bare ni prosent blir resirkulert. Det er estimert at mengden avfall kan øke med inntil 70 prosent innen 2050 hvis ikke noe gjøres, og det norske teknologiselskapet WasteIQ mener digitalisering … Continued