Livsvitenskap
Livskraftige investeringer
Livsvitenskap er et voksende, tverrfaglig forsknings- og næringsområde, som står sentralt i den omstillingen næringslivet og samfunnet skal gjennom. Anvendelsen er bred. All behandling og forebygging av sykdom er basert på livsvitenskap. Det samme er den nødvendige endringen til mer bærekraftig forvaltning og utnyttelse av ressursene i havet og på land. Med en sterk marin … Continued