Skip to main content
Home » Livsvitenskap » Livsvitenskap sikrer velstanden i Norge
Livsvitenskap

Livsvitenskap sikrer velstanden i Norge

– Den offentlige helsesektoren er moden for fornying, og da må innovasjoner og teknologi som eksisterer utnyttes, sier Tarje Bjørgum, i Abelia.

Livsvitenskapen kan løse store samfunnsproblemer for hele verden. I tillegg kan det være en viktig næring for Norge økonomisk når oljeeventyret går mot slutten. 

– Norsk økonomi hviler tungt på olje- og gassindustrien, men vi vet at dette er en utdøende bransje på sikt. De neste årene må vi skape 250 000 nye jobber i landet hvis vi vil opprettholde velstanden, og da må utvikle næringer som har høy verdiskapning, sier leder for bærekraft og helse, Tarje Bjørgum, i kunnskapsbedriftenes organisasjon Abelia. 

Han mener kunnskapsintensive næringer er løsningen, og at vi særlig må satse livsvitenskap i fremtiden. Denne kompetansen er grunnleggende.

– Ikke bare for å utvikle en helseindustri, men også for å videreutvikle næringer der vi tradisjonelt har vært gode, som fisk og sjømat, hav og jordbruk. For å lykkes trenger vi et enda bedre samspill mellom forskning, akademia, innovasjon, næringsliv og offentlig sektor, sier han.

Tarje Bjørgum

Leder for bærekraft og helse, Abelia

Positivt med klynger

Frem til nå har mye av forskingen vært låst til helseforetakene. Vi mener at en større andel av forskningspengene må lyses ut på åpne konkurransearenaer. 

– Kunnskapsmiljøene vokser, og helseindustrien vokser nå med 8-10 prosent årlig og er allerede Norges mest gründerintensive næring, sier Bjørgum. 

Han mener at det å få næringslivet om bord gjør at prosessene og utviklingen går raskere. 

– Videre ser man at det er positivt å bygge opp klynger der det offentlige, næringslivet, forskningsmiljøet og akademia treffes og arbeider mot et felles mål, slik som for eksempel Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster. Der skapes koblinger som gjør arbeidet mer effektivt, sier han.

Konservativ sektor

Bjørgum forteller at det globalt er en bevissthet rundt at livsvitenskap er en av fremtidens viktigste næringer. Det å innta en viktig posisjon så raskt som mulig, er derfor viktig. 

– Det gjøres store gjennombrudd i forskningen, og miljøene er store både i USA, Kina og Europa. EU har pekt ut livsvitenskap som et satsingsområde, og det satses stort i Norge og Norden. Statsministrene i de nordiske landene har også pekt ut helse som et satsingsområde, sier han.

Store aktører til Norge

Noe av utfordringen kan være at helsesektoren har vært ganske konservativt til nå, men han har tro på at dette kan endres. 

– Den offentlige helsesektoren er moden for fornying, og da må innovasjoner og teknologi som eksisterer utnyttes. Dette er nytenkning her i landet, men ikke umulig, Andre steder i verden er det helt naturlig at helse, teknologi og næringsliv kobles sammen, sier han. 

Han legger til at vi også må gjøre det attraktivt for store aktører å komme til Norge og utvikle sine fasiliteter her. 

– Og for fremtidens arbeidsplasser innen livsvitenskap tror jeg det blir stadig mer viktig med evnen til å tenke kreativt og undres. Dybdetekning er selvfølgelig viktig, men man må også være i stand til å se utenfor sitt felt, sier han.

Tekst: Katrine Andreassen, [email protected]

Next article