Sponset
Målet er sømløse reiser i hele Norge
Entur utvikler en helhetlig digital plattform som samler reiseinformasjon om alle kollektivtilbud i Norge og håndterer billettering. Målet er at alle som tilbyr mobilitetsløsninger skal kunne bruke og bygge videre på Enturs løsning istedenfor å utvikle egne løsninger – det er mest bærekraftig. Entur eies av Samferdselsdepartementet og har to oppdrag. Det ene er å legge til rette … Fortsetter