matavfall
Matavfallet vårt er en verdifull ressurs
Hvis matavfallet vårt blir tatt hånd om på en skikkelig måte, kan det omdannes til biogass og biogjødsel. Det er god sirkulærøkonomi. – Dersom matavfall ikke blir håndtert på en skikkelig måte, kan det skape utfordringer. Men siden matavfallet både inneholder energi og næringsstoffer er det faktisk en verdifull ressurs hvis det utnyttes riktig, sier … Continued