Sponset
Først ute med effektiv CO2-fangst
– Dette er Norges første kommersielle karbonsluk, sier daglig leder Einar Stuve i Oplandske Bioenergi. Biri selskapet har bygget en fabrikk som effektivt flytter CO2 fra atmosfæren til stabile karbonlager i bygg eller jordsmonn. Metoden er basert på fotosyntese, pyrolyse og biokull. – Pyrolyse, er oppvarming av biomasse uten tilgang til oksygen, det er jo … Continued
Sponset
Sirkulærhovedstaden Fredrikstad
I Fredrikstad har det grønne skiftet startet en snøballeffekt. Det gir helt nye muligheter for industriell symbiose, hvor den ene bedriftens avfall blir råvare for en annen. Hva er det med sirkulærøkonomi som er så bra? Nesten alle norske batterier, all innsamlet glass- og metallemballasje, 25.000 skrotede biler og flere hundre tonn metall må alle … Continued
Sirkulær økonomi
Muligheter i sirkulære verdikjeder
Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulærøkonomi om effektiv bruk av ressurser. Når presset på naturressursene øker må naturligvis også ressurser og råvarer brukes mer effektivt. I en sirkulær økonomi er derfor målet at ressurser og råvarer bevares lengst mulig i et verdiskapende kretsløp før materialene til slutt ender … Continued