næringsliv
Vi skal leve av nye næringer
Sirkulær økonomi og delingsløsninger kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer og gi økt verdiskaping. Vi må tørre å heie på dem som skaper nye smarte løsninger, og på den måten bidrar til innovasjon og vekst i tjenestenæringene. Virke arbeider for et Norge der det er verdsatt og attraktivt å skape nye arbeidsplasser, bygge kompetanse, … Fortsetter