Sponset
Målet er sømløse reiser i hele Norge
Entur er et statlig selskap som arbeider med å koble mobilitetstilbudet i Norge sammen, slik at det blir enklere å planlegge, kjøpe og reise bærekraftig. Entur eies av Samferdselsdepartementet, og har to oppdrag. Det ene er å legge til rette for konkurranse på jernbanen ved å tilby salg og billetteringssystemer, slik at det skal bli … Continued