Sirkulær økonomi
Sirkulærøkonomi bremser klimakrisen og gir ny verdiskapning
En mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er nødvendig dersom vi skal lykkes med 1,5 gradersmålet og stoppe tap av biologisk mangfold.  Kun ved å omstille oss oppnår vi forsyningsikkerhet for råmaterialer, redusere klimautslippene og skaper nye varige arbeidsplasser. Målet i sirkulærøkonomi er å utnytte ressursene fra jorden best mulig. Råmaterialene vi benytter til vårt forbruk … Continued
Sponset
Skift – sammen om det grønne og sirkulære skiftet
Det å være leder og skulle ta ansvar for å ta bedriften til et grønt skifte, kan både være ensomt og utfordrende. Bedriftens evne til å bevege seg fra en lineær vekst til en sirkulærøkonomisk vekst i Norge, er viktig for fremtiden. Men hvordan skal dette gjøres? Skift- næringslivets klimaledere er et initiativ av næringslivet for næringslivet. Det hele … Continued
Sponset
Vil hjelpe oss å treffe bærekraftige valg
Som ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel og bakerimarkedet i store deler av Europa, har Orkla-konsernet satt bærekraft høyt på agendaen, og på få år gjennomgått store endringer. – Vi produserer mat og andre forbruksvarer folk kjøper ofte, og er til stede i over 20 land i Europa og Asia. Det viktigste vi … Continued