Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Nytt sirkulært produkt fra Acinor
Sponset

Acinor er en kjemikalie-distributør som fra oppstart i 2004 har jobbet med sirkulære løsninger. Nå tilbyr de et nytt sirkulært produkt som kan benyttes både i landbruket og i prosessindustrien.

– Vårt første produkt var svovelsyre som kom fra metallsmelteindustrien, sier daglig leder i Acinor, Rolf Egil de Flon. 

Rolf Egil de Flon

Daglig leder i Acinor

Metallsmelteindustrien i England og Tyskland var nemlig hovedårsaken til den sure nedbøren på 70- og 80-tallet. Dette skyldtes industriens utslipp av svoveldioksid til lufta. Sur nedbør har konsekvenser for vassdrag, skog og bygninger. Derfor kom det et krav om rensing. Ved å reagere svoveldioksid med vann og oksygen får man svovelsyre som sirkulært biprodukt.

– Acinor som bedrift har altså jobbet med sirkulære løsninger så lenge vi har drevet. Nå tar vi et nytt sirkulært produkt til markedet, sier de Flon.

Det nye produktet, ammoniumsulfat, kan brukes i flere ulike segmenter.

Jordbruk og konvensjonell prosessindustri

– I landbruket brukes det til gjødsel. Der har vi allerede gjort leveranser til samarbeidspartneren Flex Agri AS som har sprøytet dette produktet ut på jorder i Vestfold og Telemark som en nitrogenkilde.

– Det har også vært gjort forsøk på å blande produktet inn i andre sirkulære avfallsstrømmer. Et av prosjektene som pågår nå er i samarbeid med Grønn Gjødsel AS, som produserer organisk og mineralorganisk gjødsel. Vi venter bare på noen analyseresultater, men det ser veldig lovende ut, sier de Flon.

I konvensjonell prosessindustri benyttes ammoniumsulfat blant annet i biologiske renseanlegg i treforedlingsindustrien og i røykgassanlegg.

– Noen ganger blir vi litt overrasket når vi kommer i kontakt med bedrifter som bruker det på en måte som vi overhodet ikke hadde tenkt på. Vi har for eksempel en kunde i teknologi-segmentet som bruker produktet i framstilling av teknisk utstyr, sier de Flon.

Acinor er på en måte en aktør som knytter forskjellige bransjer sammen. Det gjør de ikke bare med sirkulære produkter. Foto: Acinor AS

Samarbeider med Veas

Ammoniumsulfatet blir produsert av Veas som er Norges største renseanlegg for avløpsvann. Selskapet eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker, og renser avløpsvannet for å forhindre utslipp av blant annet fosfor og nitrogen i Oslofjorden. Veas’ renseprosess fjerner det meste av nitrogenet med biologisk rensing, men omtrent 15 prosent gjenvinnes i en kjemisk prosess der det tilsettes svovelsyre. Ut av denne prosessen dannes det ammoniumsulfat.

– Svovelsyre brukes for å fange nitrogenet som er i avløpet, og det gir biproduktet ammoniumsulfat. Veas har gjort dette i mange år, men tidligere brukte de en annen syre med fossilt opphav. Så Veas har også en stor CO2-fotavtrykkgevinst ved å kutte ut et produkt som er hensiktsmessig produsert, og begynne å bruke et sirkulært produkt, sier de Flon.

Den resirkulerte svovelsyren kjøper de fra Acinor.

– Så vi selger et biprodukt til Veas, vi tar et biprodukt tilbake, og det biproduktet blir igjen levert til en tredjepart i Norge som produserer for eksempel gjødsel. Så der har du tre sirkler i den sirkulære økonomien, sier de Flon.

Knytter forskjellige bransjer sammen

Acinor har et tilsvarende arrangement med en biodieselprodusent. Der leverer de svovelsyre og noen andre kaliumprodukter til produsenten og kjøper biproduktet deres tilbake, som de så selger videre til gjødselprodusenter. 

– Vi er på en måte en aktør som knytter forskjellige bransjer sammen. Det gjør vi ikke bare med sirkulære produkter. Vi leverer også mye råstoff til gjødselindustrien i Norge. Ammoniumsulfat er et fint tilskudd til vår stadig voksende portefølje på i overkant av 70 produkter, avslutter han.

Acinor leverer basiskjemikalier til prosessindustrien, petrokjemi, metallgruvedrift og for produksjon av vannrensingskjemikalier og kunstgjødsel.

Les mer på acinor.no

Next article