Sponset
Havvind, Norges nye offshoreindustri
Havvind vil være en viktig del i fremtidens energimiks, og en av løsningene for å møte det økende behovet for fornybar energi. I tillegg vil havvind bidra til energiomstillingen i Norge og Europa. En vellykket satsing i Norge vil sikre at teknologi og kompetanse, som er bygget opp rundt olje- og gassnæringen, kan videreutvikles og … Continued
Sponset
Ocean Ventus på vei mot markedet for flytende havvind
Teknologiselskapet Ocean Ventus utvikler flytende løsninger optimalisert for havvindturbiner. Tanktester hos Sintef Ocean i februar var vellykket – nå starter arbeidet med markedsintroduksjon og kommersialisering.  Ocean Ventus har sterke bånd til det maritime teknologimiljøet i Arendal og har utviklet sin løsning basert på erfaringer og anerkjente prinsipper fra flytende løsninger innen olje- og gassindustrien. Selskapets … Continued
Sponset
Wergelandgruppen satser på vindkraftindustrien
Wergelandgruppen har de siste tretti årene utviklet en stor industrihavn i Fensfjordbassenget vis-à-vis Mongstad, og er nå klar for å ta del i det grønne skiftet. – Vi ligger strategisk plassert i henhold til havvindaktiviteten i Norge, vi har stort areal, ligger godt plassert med tanke på transport og har stor vanndybde om det trengs, … Continued
Sponset
Stort prosjekt skal gi kompetanseløft innen havvind
«ImpactWind Sørvest», med et totalbudsjett på 56 millioner, skal videreutvikle sørvestlandets kompetansemiljø innen havvind gjennom forskning, forskerutdannelse og etter- og videreutdanningskurs for havvindnæringen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NORCE og de tre universitetene i Sørvest-regionen, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS), på forskningssiden, i tillegg til tretten industripartnere, … Continued
Sponset
Vi må tenke norsk industri gjennom hele verdikjeden når vi nå tar fatt på havvind-eventyret
Når vi nå skal etablere en helt ny industri i Norge i form av havvindsparker, mener Paul C. Jensen, administrerende direktør i 3B fibreglass, det er viktig å sikre at vi får inn både miljøaspektet, nasjonal økonomisk vekst og bærekraftstanken i hele verdikjeden – og det fra dag én. For å oppnå dette må norske … Continued