Personvern og GDPR
Ikke helle barnet ut med badevannet
Personvern er viktig. Alle vet at personopplysninger ikke skal brukes uten personens samtykke i kommersiell sammenheng eller politisk påvirkning, og at helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger ikke må komme på avveie. Faren er at regelverket er blitt så stort og komplisert at eiere av små og mellomstore bedrifter opplever at de ikke har realistisk mulighet … Continued