Sponset
Å være nyskapende, betyr at en noen ganger må gå noen skritt tilbake
Siden 2011 har Saga Subsea bevist for sine kunder at de kan levere tjenester og utstyr til store internasjonale undervannskontraktører, rederier og riggeiere. Filosofien har hele tiden vært at kundene skal få en opplevelse av at leveransen er en investering heller enn en kostnad. – Vi vet at ved hjelp av riktig utstyr og metoder … Continued
Sponset
Sjøfartsdirektoratet – kunnskapsrik, innovativ og pådriver av ny teknologi
Nåtidens teknologiutvikling innenfor utslippsfrie og automatiserte løsninger for sjøtrafikk, utfordrer dagens regelverk. For å ligge i forkant ønsker Sjøfartsdirektoratet og være en samarbeidspartner og en ressurs for næringen og andre myndighetsorganer både nasjonalt og internasjonalt. Sjøfartdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, og arbeider blant annet med å forvalte og … Continued