Sponset
Norge først med hydrogenferge
Skal utslippene fra skipsfarten ned, må det tenkes nytt. 31. mars ble historisk, da MF «Hydra» ble sjøsatt i Ryfylkebassenget, som den første hydrogenfergen i verden. Dette er en satsing som er tvunget frem av myndighetenes krav til utslippsreduksjon, og skipsfarten er en av verdens største kildene til utslipp av CO2 og NOx. – Vi … Continued
Sponset
Kraftforedlende industri i det grønne skiftet
Den norske prosessindustrien fremstiller metaller, materialer og kjemikalier som er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. I dag er mange av bedriftene verdensledende innenfor sine bransjer, både når det gjelder konkurransekraft og klima- og miljøfotavtrykk. Eramet Norway er en av dem, og bedriften kan vise til over 100 års industrihistorie. Smelteovnene ved Eramet … Continued