Vekst i Rogaland
Velkommen til Citykonferansen Stavanger 2021
Gjennom flere år har Citykonferansen vært en viktig møteplass der kunnskapsrike foredragsholdere, private eiendomsutviklere og offentlige planmyndigheter kan diskutere byutvikling på tvers av de ulike fagområdene. Aldri har vel savnet etter, og verdien av den fysiske møteplassen vært tydeligere enn nå i kjølvannet av koronapandemien. Derfor er det med stor glede vi ser frem til … Continued
Sponset
Stavanger er Norges spydspiss mot det grønne skiftet
– Det koker i Stavanger for tiden, sier Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune. Stavanger har lenge jobbet med omstilling for et bredere næringsgrunnlag, og nå ser næringssjefen resultatene. Behovet for omstilling ble aktualisert under oljekrisen i 2014/15, og mulighetsrommet for omstilling har bedriftene i Stavanger grepet med begge hender. – På tross av pandemien … Continued