Skip to main content
Home » Havvind » Imenco sparer havvind-utbyggere for store kostnader og CO2-utslipp
Sponset

Imenco bruker sin erfaring gjennom 40 år til å spare utbyggere av havvindparker for store kostnader ved hjelp av smarte løsninger for montering, vedlikehold og levetidsforlengelse.

I hjertet av den revolusjonerende havvindindustrien finner vi Imenco. Med over 40 års erfaring innen offshore teknologi, har Imenco bevist sin ekspertise ved å tilby løsninger som ikke bare sparer kostnader, men også reduserer CO2-utslipp betraktelig. En ekspertise de har tatt med seg over i havvindindustrien.

Unike løsninger for havvindparker

Gjennom sine unike løsninger, har Imenco skapt effektive og miljøvennlige metoder for å feste bunnfaste havvindturbiner, og redusere korrosjonsproblematikken på dypvanns fortøyningsliner, ankerkjettinger og øvrige stålstrukturer og stålkomponenter i sjøen. Dette har ført til store besparelser i tid og kostnader for utbyggere av havvindprosjekter. Ansatte i Imenco er stolte av å tilby til sine kunder og jobbe med blant annet følgende produkter:

Pile-gripper – Innovativ festeteknikk for bunnfaste havvindinstallasjoner

Imenco har skapt en revolusjonerende, patentert løsning for å feste bunnfaste havvindturbiner, kjent som «Imenco Pilegripper & Jacket-landing-løsningen». Dette systemet representerer en betydelig fordel både økonomisk og miljømessig – blant annet ved at denne metoden reduserer behovet for fartøysrunder under installasjon av Jacket-strukturene på havbunnen.

Et eksempel på løsningens effektivitet ble demonstrert i et stort havvind-prosjekt i Storbritannia med over 100 turbiner, hvor utbyggerne oppnådde en tidsbesparelse på omtrent to dager for hver jacket-montering. Dette medførte store økonomiske og miljømessige fordeler for havvind-utbyggeren.

CEO i Imenco Corrosion Technology AS, Johan Tønsberg, uttrykker stor stolthet og begeistring over de nylige kontraktstildelingene, som inkluderer levering av Pilegripper-løsningen til Le TrePort offshore vindparken i Frankrike, og en helt ny kontrakt for Design & Engineering av Imenco sin Pilegripper-løsning til en stor og betydningsfull offshore vindpark i Sør-Korea. Kontraktstildelinger som understreker unikheten og effektiviteten i deres løsninger.

Johan Tønsberg

CEO i Imenco Corrosion Technology AS

Noen av de øvrige «grønne» produktene som Imenco tilbyr og selger er:

Piranha® – En ledende løsning for korrosjonsbeskyttelse av monopæler

I havvindindustrien er monopæler den foretrukne metoden å feste vindturbiner til havbunnen. For å beskytte disse monopælene mot korrosjon, brukes ofte «anodebur», som inneholder offer-anoder festet til pålen. Disse krever en elektrisk forbindelse til selve monopælen.

Og det er på dette området Piranha® utgjør en betydelig forskjell. Piranha®-klypen og -metoden er en verdensledende, enkel og sikker måte for å skape vedvarende, pålitelig elektrisk tilkobling til monopælen.

Ajmal Moruwat, Vice President for Sales & Market i Imenco Corrosion Technology AS, understreker at Piranha® står veldig sterkt i konkurransen globalt sett, noe som bekrefter løsningens overlegenhet og unikhet.

Ajmal Moruwat

Vice President for Sales & Market i Imenco Corrosion Technology AS

Pacu™ – Innovativ beskyttelse for flytende havvindturbiner

Imenco har også utviklet en unik løsning for katodisk beskyttelse spesielt designet for dypvannsfortøyningskjettinger brukt til flytende havvindturbiner. Denne løsningen er enestående i markedet for korrosjonsbeskyttelse av dypvanns fortøyningsliner og ankerkjettinger.

Konseptet involverer bruk av offeranoder som festes direkte på kjettingen, og som effektivt reduserer eller stopper korrosjonsutvikling. Denne teknikken kan anvendes på både nye og allerede installerte kjettinger. Hovedfordelen med Pacu™ er økning i levetiden til ankerkjettingene, noe som eliminerer behovet for utskifting gjennom hele levetiden til en vindpark, og dermed gir betydelige besparelser – både for kostnader og miljø.

Gleder seg til utbygging starter i Norge

Imenco ser frem til å levere sine smarte, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger til hjemmemarkedet når utbyggingen av havvindturbiner i Norge settes i gang. – Dette er noe vi kan. Vi har levert tjenester og utstyr til internasjonale havvindsinstallasjoner i UK, Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Taiwan, Sør-Korea og USA siden 2015, sier Tønsberg. – Her i Norge vil vår Pile-gripper være en glimrende løsning for «Sørlige Nordsjø 2»-prosjektet, og Pacu™ for Utsira Nord-prosjektet, sier han avslutningsvis.

FAKTA

Imenco ble etablert i 1979, og har vært en betydelig leverandør innenfor olje og gass i 40 år. I dag er Imenco AS en gruppe selskaper som arbeider innenfor fem hovedforretnings områder: Offshore olje og gass, offshore fornybar energi, akvakultur, marine og industri. De er ledende innen følgende fagområder:
» Undervannskamera-, lys-, laser- og elektronikk-teknologier.
» Ettermonteringssystemer for undervanns-korrosjonsbeskyttelse.
» Militære og sivile flydrivstoffsystemer.
» Undervanns- og toppsideløft- og håndteringsløsninger.
» Akvakulturkamerateknologi, militær og sivil visuell overvåkings-CCTV-systemer og akustiske undervannskommunikasjons- og posisjoneringssystemer.

De er også en stor aktør innen hydraulikk-systemer, maskineringstjenester, dykke-systemer og EPC-kontrakter. De har sitt hovedkontor på Aksdal like utenfor Haugesund og på Voll like utenfor Stavanger, og har i dag over 350 ansatte.

Les mer på imenco.no

Next article