cloud computing
Dette er du nødt til å tenke på før du tar i bruk en skyløsning
Cloud computing, eller skytjenester, har i mange år ikke bare vært et buzzword, men en realitet både i offentlig og privat sektor. Kostnadene ved å ha en lokal IT-avdeling er for de fleste større enn det man må betale for å sette ut IT-leveransen til en profesjonell IT-leverandør som bruker skyløsninger. Bedrifter har i mange … Fortsetter