Digitalisering
Digital transformasjon – betraktninger av Anita Hager
Det er ingen som vet hvordan fremtiden vil se ut, man kan kun anta. Men det vi vet, er at forandringer skjer raskere enn noen gang tidligere.
Sponset
Viktigheten av cyber-kompetanse i styret
God sikkerhetskultur er viktig for alle bedrifter i 2021. I Admincontrol har de jobbet systematisk for å sertifisere hele selskapet i henhold til ISO 27001:2013 standarden. – Det er ekstremt viktig å ha kontroll og god sikkerhetsforståelse i hele organisasjonen når vi jobber med så mye sensitiv informasjon. – Bruddet skjer ofte i svakeste ledd, … Continued
Sponset
Studenter bygger førerløse båter
Selvkjørende biler er gammelt nytt. Nå står båtene for tur. Universitetet Sørøst-Norge er et av fire norske universiteter hvor studenter konkurrerer i å utvikle selvkjørende og «tenkende» fartøy. Stadig flere ubemannete fartøyer utfører oppgaver som til nå har krevd en fast hånd på rattet. Autonomi og robotikk sørger for smart tilstandsovervåking og datainnsamling. AutoDrone2021, en … Continued
Sponset
Hvordan styre en digitaliseringsprosess?
Digitalisering kan skje på svært mange måter i forskjellige typer virksomheter. Derfor finnes det åpenbart ikke noen enkel fremgangsmåte som passer alle tilfeller. Generalisering av suksesshistorier vil derfor ofte være mer villedende enn nyttig, hvis man ikke er krystallklar på forutsetningene. Digitalisering innebærer imidlertid en investering for virksomheten og bør behandles som alle andre investeringer. … Continued
Sponset
Norge er verdensledende på bildeanalyse med kunstig intelligens
«Visual Intelligence» er et nytt norsk forskningssenter for utvikling av nye metoder innen bildeanalyse. Det gjøres ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Senteret skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer innen helse, ressursstyring og miljøovervåking. Virksomheten spenner bredt og forskningen er i verdenstoppen. «Visual Intelligence» er et tett samarbeid mellom flere forskningsmiljøer, kommersielle selskaper … Continued