Kolleger holder pokal
Digitalisering
Ikke la teknologien løpe fra deg
Ledere som vil skape vellykkede endrings- og digitaliseringsprosesser må oppdatere sin egen kunnskap og sørge for å motivere, utvikle og ivareta medarbeiderne sine.
Sponset
Pilarer for digital sikkerhet
Den forrige regjeringen pekte ut retningen for den videre digitaliseringsreisen i stortingsmeldingen om den nasjonale digitale grunnmuren. Digitalisering er et begrep som spenner vidt, og berører både eksisterende og nye typer tjenester som ikke har vært mulig tidligere. Disse nye typene tjenester kan være vanskelig å forutse før man har utviklet fundamentet de skal stå … Continued
Sponset
Kunstig intelligens sparer samfunnet for store kostnader og reduserer faren for menneskelige feil
Kunstig intelligens (KI) finnes i dag over alt, og kan brukes til det meste. Noe NORCE vet å benytte seg av. Nabil Belbachir forteller oss hvorfor NORCE anser KI som et uunnværlig verktøy i forskningen sin. Kunstig intelligens (KI) defineres ofte som datasystemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av … Continued
Sponset
Hvordan styre en digitaliseringsprosess?
Digitalisering kan skje på svært mange måter i forskjellige typer virksomheter. Derfor finnes det åpenbart ikke noen enkel fremgangsmåte som passer alle tilfeller. Generalisering av suksesshistorier vil derfor ofte være mer villedende enn nyttig, hvis man ikke er krystallklar på forutsetningene. Digitalisering innebærer imidlertid en investering for virksomheten og bør behandles som alle andre investeringer. … Continued
Sponset
Norge er verdensledende på bildeanalyse med kunstig intelligens
«Visual Intelligence» er et nytt norsk forskningssenter for utvikling av nye metoder innen bildeanalyse. Det gjøres ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Senteret skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer innen helse, ressursstyring og miljøovervåking. Virksomheten spenner bredt og forskningen er i verdenstoppen. «Visual Intelligence» er et tett samarbeid mellom flere forskningsmiljøer, kommersielle selskaper … Continued