Digitalisering
Ny nasjonal e-helsestrategi: Sammen om en helhetlig og nyskapende helse- og omsorgstjeneste
Direktoratet for e-helse samarbeider tett med helse- og omsorgssektoren om den nye nasjonale strategien for e-helse. Strategien skal gjelde fra 2023 og frem mot 2030. Med innbyggernes og helsepersonells behov i sentrum, skal den bidra til kvalitet og sammenheng i tjenestene, felles retning, styrket bærekraft og innovasjon. E-helse er et begrep som kanskje ikke er … Continued
Sponset
Bygger sitt eget interne teknologi- og sikkerhetsuniversitet
Siden det offentlige undervisningstilbudet innen IKT-studier ikke vokser raskt nok, har ITverket tatt saken i egne hender og etablerer nå sitt eget interne utdanningsløp på universitetsnivå. Den geopolitiske situasjonen i verden blir stadig mer spent, og også før krigen med Ukraina drev både Russland og Kina med forskjellige aktiviteter som har innvirkning på dagliglivet for … Continued
Digitalisering
Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet
Presset på de kommunale helse- og omsorgstjenestene stiger. Mangel på helsepersonell gjør at det haster å ta i bruk nye måter å jobbe på om vi skal sikre innbyggerne nødvendige helsetjenester. Det er bred enighet i helse- og omsorgssektoren om at digitalisering av helse- og omsorgstjenestene er nødvendig for å møte de demografiske utfordringene. Kommunene … Continued
Simplifai
Sponset
Den digitale medarbeideren som elsker de kjedelige oppgavene
Den nye medarbeideren hos skadeoppgjørsselskapet Claims Link heter Sødde. Den benytter kunstig intelligens for å utføre oppgavene sine. – Bruken av kunstig intelligens har virkelig skutt fart, og nå utvikles det en rekke systemer der teknologien tas i bruk for å effektivisere arbeidsprosesser. Det er akkurat dette vi arbeider med. Hittil har man gjerne snakket … Continued
Digitalisering
Skal din virksomhet anskaffe nytt HR-system?
Det er mange leverandører og mye å sette seg inn i før du anskaffer et nytt HR-system til virksomheten. Markedet for HR-systemer utvikler seg i et høyt tempo, og har blitt en egen bransje. I denne artikkelen får du noen konkrete tips til hva du skal tenke på ved anskaffelse av et nytt HR-system.