Skip to main content
Home » Digitalisering » En kompetanseperle med nasjonal slagkraft
Sponset

En skjult skatt i teknologi-Norge så dagens lys for seks år siden. Egde markerer seg nå på kartet som leverandør av tjenester med stor nasjonal samfunnsverdi og interesse. 

Det er lett å ta feil når man leser navnet til Egde. Det som med første øyekast kan oppfattes som et engelsk ord er tvert imot noe veldig solid norsk, med opphav fra Agder hvor det å være en «egd» betyr å være en innbygger med synonymene kystlinje, knivsegg og horisont å hente inspirasjon fra.

Hos Egde leverer de et bredt spekter av tjenester, innen blant annet rådgivning, prosjektledelse, utvikling, design og brukeropplevelser, dataanalyse, sikkerhet og testing.

– Vi forener mennesker og teknologi ved å bidra med kompetanse og løsninger inn til bedrifter som ønsker utvikling, tydeliggjøring eller effektivisering, sier daglig leder Jøran Bøch.

Jøran Bøch

Daglig leder, Egde

Med sine dype røtter på Sørlandet strekker selskapet seg mot Troms i nord, til Porsgrunn i øst og Kristiansand og Grimstad i sør.

– Den brede kompetansen og innsatsen som alle viser gjenspeiles i kjerneverdiene våre som sier at det vi gjør skal være ekte, nært og vise nysgjerrighet. Det merkes i kulturen på kontoret, forklarer Bøch.

I løpet av seks år har de vokst fra å være et konsulentselskap med en håndfull medarbeidere i Grimstad, til å bli et landsdekkende selskap med over hundre ansatte i et team med mennesker med stor kompetanse og lang erfaring som sammen kan løse komplekse oppgaver.

Fagansvarlig på brukeropplevelser og design, Nina C. Farmen er én av de som har fulgt med på reisen fra starten.

– Fellesnevner for oss egder er at vi deler raust av kunnskap og erfaringer og er opptatt av faglig utvikling. Dette gir oss et arbeidsmiljø som jeg er stolt av å være en del av, sier Farmen.

Egde forener mennesker og teknologi

Sammen utvider vi horisonten for hvordan teknologi kan bidra til at virksomheter lykkes.

Tverrfaglighet i faget

Selskapet er opptatt av å bruke teknologi som hjelpemiddel til at kunder lykkes med sine ambisjoner og løse nye oppgaver som melder seg. 

– Vår tilnærming i alt vi gjør er basert på å kombinere våre kunders erfaring med vår kompetanse innen strategi, brukerverdi og teknologi. Vi kvalitetssikrer hele prosessen og er en samarbeidspartner for våre kunder i en tid hvor digitaliseringen går fort, sier Bøch.

Noe av de viktigste oppdragene de har påtatt seg er innen e-helse, som er en viktig strategisk satsing. Her kan Egde være en ansvarlig partner når det kommer til utvikling, uttesting, kvalitetssikring og sertifisering av e-helse-produkter som krever bred kompetanse.

– Å få stå i så mange ulike kundecaser gjør hverdagen allsidig. Vår helning mot offentlige sektor og e-helse bidrar sterkt til å skape en digital forskjell i forhold til hva andre får. For kundene våre kan dette være helt avgjørende, forteller leder for digital helse, Ann-Elisabeth Ludvigsen.

Ann-Elisabeth Ludvigsen

Leder for digital helse, Egde

Som én av tjue aktører ble de nylig godkjent som ASP leverandør av norsk helsenett, noe som bekrefter Egdes seriøsitet i bransjen.

– Vi står som fasilitator mellom Norsk Helsenett, helsegründere og andre foretak som ønsker å forenkle helse- Norge, forklarer Ludvigsen og peker mot Abel Technologies og Tigeni som to eksempler. Her bistår Egde Norsk Helsenett med å forenkle eksisterende data og gjør dem tilgjengelig for de involverte. En viktig tilleggsdimensjon er at vi ønsker å bidra til at norske leverandører av helseteknologi bidrar til eksport og verdiskaping, avslutter Ludvigsen.

Egde har også opprettet en egen e-helse testlab der de allerede har verktøyet, prosesser og kompetanse på plass for å hjelpe bedrifter som ønsker teste ut sine e-helse produkter og løsninger.

Et arbeidsmiljø å være stolt av

– Hjertet vårt banker for lokalsamfunnet. Derfor jobber vi sammen med universiteter og videregående skoler, arrangerer konferanser og støtter arbeid rettet mot unges interesse for og kunnskap om teknologi og koding, sier Bøch.

De legger også til rette for at de ansatte kan jobbe så fleksibelt som mulig.

– Det er flere dyktige mennesker som jobber hos oss som også har ønske om å bo nærmere sine opprinnelige hjemsteder. Dette har vi imøtekommet med å opprette virksomheter ved kontorer iblant annet i Porsgrunn og Tromsø. Fordi det er menneskene våre som er Egde, sier han.

– Vi er en spennende arbeidsplass og vi ønsker gjerne flere med på laget, avslutter Bøch.

Egde er i dag 101 medarbeidere med en misjon om å forene mennesker og teknologi for å skape varige verdier for virksomheter og samfunn.

Les mer på egde.no

Av Julie Malvik

Next article