Sponset
Kan mangedoble farten på overvann
Befolkningsøkning, styrtregn og springflo har gitt mer overvann og spillvann, spesielt i tettbygde strøk, men det fins gode løsninger, ikke minst fra norske Aiwell Water. Rørene som ligger i bakken i dag, er gamle og dimensjonert for en annen virkelighet. I 60 år har byggebransjen operert med fullstrøms avvanning fra takene, der vannet strømmer fire-fem … Continued
Sponset
Legionella-forskning i VA-bransjen
På NTNU pågår det ikke mindre enn to sammenfallende forskningsprosjekter om hvordan vi kan redusere faren for utbrudd av Legionærsykdom i rørsystemer i bygg. Legionella er bakterier som fins naturlig i ferskvann og fuktig jordsmonn. Når vannet når innvendige tappevanninstallasjoner som har gunstige vekstforhold, kan bakterien formere seg til smittefarlige nivåer. Selv om drikkevann behandles … Continued
Kritisk infrastruktur
Hvordan står det til med våre felles verdier?
Å tenke seg et Norge uten brukbare veier, uten rent vann og elektrisitet, skolebygg eller universiteter, sykehus, flyplasser, fengsler eller jernbane, er ikke mulig. «State of the Nation – Norges tilstand» er RIFs evaluering av situasjonen – vår helsesjekk av rikets fysiske tilstand. Rapporten skal gi et tydelig bilde på hvordan det står til, synliggjøre … Continued
Sponset
Sikrer kritisk infrastruktur
I en tid med stadig større sikkerhetsutfordringer knyttet til kritisk infrastruktur og belastninger fra et klima i endring vil vedlikeholds- og oppgraderingsbehovene knyttet til aldrende infrastruktur øke. Kiwa jobber daglig med å sikre samfunnskritiske anlegg og installasjoner i Norge og resten av verden.  – Våre medarbeidere har gjennom mer enn 100 år opparbeidet seg spesialkompetanse … Continued
Sponset
– Planlegg for fremtiden
Nedbørsmengden øker, været blir villere, temperaturene stiger og havnivået går opp. Nå har arkitekt- og ingeniørselskapet Sweco bistått Tromsø kommune med å sikre klimatilpasset utvikling i byen, for lang tid fremover. – Det må bli mellomrommene som løser fremtidens utfordringer. Bygningsmassene har harde flater, mens mellomrommene er fleksible og kan utvikles etter hvert som behov … Continued