Skip to main content
Sponset

Bærekraftig plastgjenvinning

Mest mulig av plastavfallet må finne veien tilbake til kretsløpet. Det aller beste er å gjøre dette ved å sortere plasten, for å bruke den til nye produkter til det norske markedet. Sortering av plast må økes, for plast som ikke blir sortert, går til forbrenning. Ved forbrenning, produseres det rundt tre kilo CO2 per … Continued
Sponset

Bak enhver ladestasjon står en trafo

Uten tilgang til effektive transformatorer ville elektrifiseringen av Norge tatt mye lenger tid. Møre Trafo er ledende på fordelingstransformatorer i landet, og kommer til sommeren med sin beste og mest energieffektive trafotype så langt. Norge har kommet langt i elektrifiseringen av transportsektoren. Det er det flere grunner til. En av dem er god tilgang på … Continued
Sponset

Cybertrusler påvirker hele virksomheten

– Å forstå risikoeksponering, redusere sannsynligheten for en cyberhendelse og sikre cyberrisikostyring er ikke lenger bare tekniske problemstillinger – det er et stort juridisk, kommersielt og organisatorisk ansvar for ledelsen og styret i alle bransjer, mener Christopher Sparre-Enger Clausen, partner i advokatfirmaet Thommessen. Det digitale trusselbildet er i stadig utvikling, og cyberangrep og sikkerhetsbrudd er … Continued
Sponset

Koordinerer den norske satellitt-fremtiden

Når vi snakker om kritisk infrastruktur, ser vi gjerne for oss infrastruktur på landjorda eller havbunnen, som vann, strøm, vei eller oljeplattformer. For Norsk Romsenter er det kritisk infrastruktur i rommet som gjelder. Svikter satellittene, rammer det systemene på jorda. Du har kanskje merket det selv. Plutselig mener GPS-en at du er et helt annet … Continued
Sponset

Digital infrastruktur gir bedre mobilitet

Konsulentselskapet Knowit er sentral i Norges arbeid for å nå målet om nullutslipp innen 2030, med bidrag til å effektivisere og tilgjengeliggjøre kollektivtilbudet for norske brukere. – Med 1000 ansatte i Norge, hvorav mange unge, brenner vi for bærekraft. På transport- og mobilitetsfeltet, så vel som andre områder, leverer vi digital infrastruktur, brukt i tjenester de … Continued