Sponset
Kildn – verdens første reelle nullutslippshavn
Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for sjøgående passasjertrafikk og en arena for forskning og grønn havneutvikling. Kildn er et konkret og gjennomførbart prosjekt som bidrar til og fremmer ønsket grønn omstilling, sier prosjektleder i Tertnes Holding AS, Stein Lønne. Det er et uttalt mål å flytte mest mulig person- og godstrafikk fra land til … Continued
transport
Transportsektorens store paradoks
Forskning og innovasjon innen transportsektoren kan bidra til omstilling av et område som i dag står for høye utslipp og enorme investeringer for fellesskapet. Det er på tide med et reelt forsknings- og innovasjonsløft. Årlig bruker den norske stat milliarder av kroner på ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Bare i år bevilget regjeringen i overkant av … Continued
Sponset
Økt trussel mot industriell cybersikkerhet og kritisk infrastruktur
Cyberangrep er et kjempeproblem, både for offentlig og privat sektor, og kommer til å øke kraftig i omfang, størrelse og kompleksitet. Nå kjøper DNV nederlandske Applied Risk, for å styrke fagmiljøet og kapasiteten innen cybersikkerhet. – Cyberangrep er den største trusselen mot infrastruktur, der både telekom, så vel som vann- og kraftforsyning er opplagte mål. … Continued
Sponset
Hvordan bygge motstandsdyktige bedrifter i tøffe tider
Innebygd motstandskraft kan ved katastrofer utgjøre hele forskjellen på suksess og konkurs. Hvordan forbereder man seg på det uforutsette? Én måte er å bruke perspektiver som dekker hele virksomheten, kombinert med programvare med støtte for risikovurdering, som raskt automatiserer informasjonsspredningen. Strømbrudd, katastrofal brann, cyberangrep som setter IT-systemer ut av spill, eller terrorangrep. Når virksomheter og … Continued
Elektrisk transport
Ny teknologi gjør bruer billigere, mer miljøvennlige, og gir nye muligheter for norsk industri
På nyåret kan folk i Åfjord kommune i Trøndelag ta i bruk den nye gang- og sykkelbrua som tar norske bruer inn i fremtiden. Om seks til ti år kan du kjøre ferjefritt på bruer langs Hordfast og Møreaksen bygget med samme laser- og sveiseteknologi. Forsknings- og utviklingsprosjektet i Åfjord er et samarbeid mellom Statens … Continued