Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Snarveien fra idé til marked
Sponset

Med et katapult-prosjekt kan bedriften redusere sin økonomiske og teknologiske risiko, øke kunnskapen i bedriften, og raskere ta steget fra idè til marked. Det er oftest en viktig suksessfaktor når produkter, tjenester og prosesser skal industrialiseres.

I katapult-sentrene kan store og små bedrifter over hele landet, og i de fleste bransjer få:

  • Tilgang til internasjonalt ledende testinfrastruktur og kompetanse.
  • Hjelp til å utvikle, teste og simulere både produkter, tjenester og prosesser.
  • En partner for å bygge nødvendig kompetanse i bedriften
  • Et tilpasset tilbud, enten det er noen timers møte for nødvendige avklaringer, problemløsing i workshops, mindre tester i labskala eller lengre innovasjonsløp.

Norsk Katapult

5 katapult-sentre er med i ordningen Norsk katapult. Les mer om hva katapult-sentrene kan bidra med på deres nettsider.

Manufacturing Technology
Sustainable Energy
Future Materials
Digicat
Ocean Innovation

Tekst: Siva

Next article