Sponset
Eksperten svarer: Hva er dine beste tips for å gjøre gode investeringer?
Hva er deres tips til de som ønsker å investere for første gang? Med det å skulle forvalte en formue, liten eller stor, følger ansvar. Det beste tipset er å søke hjelp – enten kun i planleggingen eller også i selve utførelsen. Anbefalingen er å forhøre seg med en uavhengig formuesforvalter eller to, og så … Continued
Kvinner i karrieren
Flere kvinner i finans!
Selv om kvinneandelen ved NHH har økt opp mot 50 prosent, viser det seg vanskeligere å få kvinner til å velge en masterprofil innen finans. Women´s Finance Day er et arrangement som avholdes årlig ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Arrangementet har som formål om å bevisstgjøre kvinnelige studenter om potensielle karriereveier innen finans, og oppmuntre … Continued
Sponset
Gir muligheter for personlig vekst og heier på kvinner i tech
Gjensidige vet at kunnskap skaper utvikling. Derfor legger de forholdene godt til rette for intern mobilitet, faglig utvikling og til å jobbe i ulike stillinger. De jobber også aktivt for å rekruttere flere kvinner til stillinger innen teknologi. Med nesten 4 300 ansatte er Gjensidige et stort konsern som dekker et svært vidt spekter av … Continued
Sponset
Mangfold på arbeidsplassen: Det er et samfunnsansvar – men det gir også merverdi på jobb 
Ramirent setter mangfold høyt på agendaen. «Alle skal være fornøyde på jobb – uavhengig av kjønn, seksuell orientering, eller etnisk bakgrunn, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen.  – Når jeg snakker om mangfold, så snakker jeg av egen erfaring, starter 47-åringen – som erkjenner at Bygg- og anlegg er en tradisjonelt mannsdominert bransje.   Hun har selv … Continued
Sponset
Fokus på sluttresultat skal friste jenter til å velge teknisk utdannelse
Malthe Winje ønsker å tiltrekke seg flere kvinner ved å fokusere på sluttresultatet av jobben de gjør fremfor det tekniske aspektet av jobben. Malthe Winje leverer gode lokale og bærekraftige løsninger innenfor vann- og avløp som igjen påvirker miljø og klima på en positiv måte. Malthe Winje er et teknologiselskap startet i 1922 med omtrent … Continued