Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Fokus på mangfold gir resultater
Sponset

Målrettet satsning over mange år har gitt positive resultater i den ellers så mannsdominerte finansbransjen. I Investinor ledes nå flere av fondene av kvinner.

– I Investinor streber vi alltid etter å tiltrekke oss de beste talentene, og både menn og kvinner konkurrerer på like vilkår. Det krever imidlertid at vi aktivt søker etter dyktige kvinner. At de finnes der ute, er det ingen tvil om, sier Ann-Tove Kongsnes.

Kongsnes er investeringsdirektør og fungerende administrerende direktør for det statlige investeringsfondet Investinor, som har 34 ansatte og cirka 7 milliarder kroner under forvaltning. Investinor er medeier i totalt 97 selskaper og fond innenfor den såkalte venturebransjen.

Flere kvinner i ledende posisjoner

Kvinneandelen i Investinor ligger i dag på 36 prosent. I investeringsteamet er 30 prosent kvinner, mens ledergruppen vil i 2024 få en kvinneandel på 40 prosent. Kongsnes har med seg flere kvinner i ledende posisjoner i fondene som forvaltes av Investinor. Rannveig Fadum leder fondet Investinor Nord-Norge, mens Marianne Sundsbø leder fondet 3K6 Skoginvest, som investerer i nyskapende bedrifter innen skogindustrien. I tillegg er Linn Hege Aune, som leder for ESG- og bærekraft, del av ledergruppen.

Marianne Sundsbø

Leder fondet 3K6 Skoginvest

Linn Hege Aune

Leder for ESG og bærekraft

– Hovedårsaken til at Investinor jobber for å øke kvinneandelen er troen på at mangfold skaper bedre resultater, sier Fadum.

Både Kongsnes, Fadum og Sundsbø har lang erfaring fra ulike roller i finansbransjen før de endte opp i ledende posisjoner i Investinor-systemet. De oppfordrer andre kvinner til en karriere i finansbransjen.

– Vi er med på å forme morgendagens næringsliv, og vi må rett og slett bli flinkere til å markedsføre hvor variert og givende dette er. Dette er en fantastisk spennende arbeidshverdag som er like inspirerende for kvinner som for menn, sier Sundsbø.

Fokus på mangfold

Investinor legger vekt på å gi kvinner og menn de samme mulighetene for faglig og personlig utvikling, lønn og avansement, og har fleksible ordninger som gjør det mulig å kombinere finans med familieliv.

I forbindelse med ansettelser har Investinor siden oppstarten i 2008 foretatt aktive søk overfor kvinnelige kandidater. I tillegg har styret besluttet at beste mannlige og beste kvinnelige kandidat alltid skal være med i finalerunden ved nyansettelser. Ved lik kompetanse skal kvinnelige søkere prioriteres.

– I tillegg til kjønnsbalanse ønsker Investinor å ha fokus på mangfold i ansettelsesprosesser. Investinor legger til grunn at bredde i vid forstand – med tanke på etnisitet, sosial bakgrunn, alder, utdannelse, arbeidserfaring og verdigrunnlag – vil gi Investinor et bedre arbeidsmiljø og bedre resultater over tid, sier Aune.

Vi bygger morgendagens næringsliv

Investinor AS er et investeringsselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte lovende bedrifter verdensledende.

Next article