Skip to main content
Sponset

Hvordan snu en samfunnsutfordring til en innovasjonsmulighet?

Norske kommuner over hele landet er nødt til å tenke nytt for å løse viktige samfunnsfloker. Man snakker om «de snikende krisers» tid, der komplekse utfordringer som eldrebølge, utenforskap, tilgang på arbeidskraft og det grønne skiftet må håndteres på tvers av sektorer, på tvers av kommunens tjenesteområder, og på tvers av kommunegrensene. Det nasjonale innovasjonsprogrammet … Continued
Sponset

Insentiver og nudging er kostnadseffektive klimatiltak!

Fest setebeltet! Eller rettere sagt: Hopp på sykkelen! Grenland er i ferd med å bli en bærekraftig og inkluderende region. Men først, litt kontekst: I 2023 lanserte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030 som blant annet viser at det fortsatt er mulig å nå målet om 55 prosent kutt i nasjonale utslipp. For å … Continued
Sponset

Veien til en enklere helsehverdag

Fra utdaterte systemer til helhet og brukervennlighet: Slik jobber Aidn for å endre helseomsorgen. – Sånn som situasjonen er i dag må pasientene igjen og igjen fortelle historien sin til nye folk i helsevesenet, fordi de ikke har den infoen de trenger. Det blir fort mye gjentagelser og bortkastet tid, som går ut over både … Continued
Sponset

Stadig økende trusselbilde i samfunnet: – Vi vil bidra til trygghet

Trusler kan komme i mange former, som ulykker, kriminelle handlinger, pandemi, flom og dataangrep. Sikkerhetsledelse kan bistå både private og det offentlige virksomheter med beredskapstiltak og trening – samt oppfølging 24/7.   Trusselbildet i Norge og samfunnet generelt er i stadig endring – blant annet innen ulykker og kriminelle handlinger. De siste årene har Norge også vært preget av krisehåndtering, som pandemi, … Continued
Sponset

Forebygger ekstremværskader sammen

Klimaendringene gir oss mer og kraftigere nedbør. Fagmiljøene vet mye om hvordan vi kan forebygge skader, men må samarbeide på tvers hvis det skal nytte. – Fagfolkene våre er pådrivere for å utvikle ny teknologi og nye produkter som trengs i fremtidens klima, sier Sigrid Strand-Hanssen, regionleder Øst i Asplan Viak. I tillegg til et … Continued