Sponset
Nye krav og nye løsninger til vannrensing med bærekraft og gjenbruk
Med nye rensekrav fra EU, kommer det nye og strengere krav til kommunene om rensing av avløpsvann. Spesielt blir det krav om rensing og gjenvinning av næringssalter, nitrogen og fosfor, samt bærekraft, CO2-nøytralitet og resursgjenvinning. Hvilke konsekvenser får det for det norske markedet, og hvilke løsninger finnes? – Kommune-Norge står foran en kjempeutfordring. Bare i … Continued
Fremtidens kommune
Blir dette kommunenes viktigste digitale verktøy i fremtiden?
Kunstig intelligens (KI) er et sentralt verktøy for utviklingen av fremtidens kommunale tjenester. KI kan hjelpe oss å lage bedre brukertilpassede tjenester for deg og meg som innbyggere. Selv om det er i en tidlig fase, utforsker norske kommuner teknologien allerede i dag. Samarbeid og åpenhet er forutsetninger for at vi kan lykkes med å … Continued