Sponset
Ny energipark for klimavennlig industri
I Øygarden kommune, rett utenfor Bergen, bygges en bærekraftig næringspark med utelukkende fokus på grønn næring. Her skal det skapes kortreiste løsninger og samles selskaper som bygger oppunder Norges klimamål. Det var kommunen som i sin tid tok kontakt med CCB Energy for å høre om de kunne få til en bærekraftig, industriell utvikling av … Continued