Skip to main content
Sponset

En vugge for musikk og selvstendighet

Nord for Bergen, i Alver kommune, ligger Manger Folkehøgskule, et sted hvor musikk og personlig vekst harmoniserer. –Her oppmuntrer vi elevene til å utforske interesser og behov, sier Silje Louise Spurkeland, linjeleder for Rytmisk Linje. –Ved Manger begynner vi alltid med spørsmålet ‘hvorfor’. Som, etter vår filosofi, er det viktigste spørsmålet du kan stille deg, … Continued
Sponset

Tar leiarposisjon i det grøne skiftet

Øygarden har lange tradisjonar og kultur for å byggja opp industri og er eit kjerneområde for satsingar i det grøne skiftet. – Vi har alle føresetnader for å verta eit nasjonal og internasjonalt senter for å realisera denne nødvendige omstillinga, seier ordførar Tom Georg Indrevik (H). Det vert investert fleire titals milliardar i olje- og … Continued
Vekst i Vestland

Skal Noreg lukkast, må Vestland lukkast

Vestlandet utgjer den vare-eksporterande delen av Noreg. Me skapar verdiar, sysselsetjing og vekst for landet. Det er ein posisjon som forpliktar oss til å vera frampå. Dei to regjeringsinitiativa Hele Norge eksporterer og Grønt industriløft passar oss veldig godt, ettersom me alt er eit lokomotiv for grøn omstilling og næringsutvikling. Rett og slett fordi me har teke ein del … Continued
Sponset

– Lærdal er et godt sted å bo

Storslått natur gjør Lærdal til et populært reisemål, men kommunen har også mye å tilby de som ønsker å bosette seg der.  – Lærdal er et godt sted å leve hele livet. Vi har flott natur og opplever for tiden en svært positiv utvikling. Det finnes gode muligheter for arbeidsplasser her, samtidig som det er … Continued
Vekst i Vestland

Potensial for 22 000 nye grønne jobber i Vestland

Grønn region Vestland: Utslippene i verden skal ned. Vestland fylke har en ambisjon om at vi skal være et nullutslippsfylke innen 2030, og vi skal øke fastlandseksporten med 50 prosent. Det er mulig å få dette til samtidig som vi skaper 22 000 nye arbeidsplasser. Vestland vil ta ledertrøyen i det grønne skiftet. For å … Continued