Home » Digitalisering » Beskytter du dine viktigste verdier?
Sponset

Mange bedrifter har ikke forstått viktigheten av det å beskytte sine immaterielle verdier. Selv om det ofte er disse verdiene som skiller bedriften fra konkurrentene, og som kan gi det nødvendige konkurransefortrinnet for å lykkes i markedet.

Hilde Vold-Burgess

Advokat og daglig leder i Acapo AS

De fleste bedrifter forsikrer med selvfølge sine materielle verdier som for eksempel firmabil, produksjonsutstyr, bygninger og så videre.

De samme virksomhetene lar imidlertid ofte være å «forsikre» sine immaterielle verdier (IP) som design, varemerker eller selve idéen (innovasjonen) virksomheten er bygget på. Dette til tross for at de immaterielle verdiene ofte står for 80 prosent av verdien i en vanlig bedrift, og at faren for inngrep i disse rettighetene stadig blir større.

Acapo bistår deg med etablering, vedlikehold og forsvar av IP-rettigheter. Kontakt oss om din idé!

Ta vare på verdiene

Ofte blir vi først spurt om råd når du møter utfordringer, eller noe har gått helt galt. Du har kanskje opplevd at bedriftens produkt, teknologi eller varemerke er blitt kopiert, eller du er beskyldt for å gjøre inngrep i andres rettigheter. Fellesnevneren er ofte at disse utfordringene kan være forretningskritiske.

Derfor er det så viktig å være i forkant, og ta vare på innovasjonen og de verdiene du skaper på best mulig måte, da kan du unngå disse utfordringene.

Nøkkelen er ofte å starte med en IP-strategi. Hva har vi av innovasjon og immaterielle verdier, hvordan skal vi beskytte, forvalte og forsvare disse? En slik strategi bør være en del av bedriftens forretningsplan. Dette er en god, og mange ganger nødvendig, investering i din bedrifts fremtid. Acapo ønsker å gi deg råd i forkant av utfordringene slik at du unngår unødig bruk av tid og ressurser.

6 gode råd

Hva bør bedriften gjøre å sikre sine immaterielle verdier og rettigheter? Jeg vil her gi seks konkrete råd:
1. Kartlegg hvilke immaterielle verdier som finnes i selskapet, og sørg for å beskytte disse.
2. Sørg for at alle parter er enige om eierforholdet til idé og konsept tidlig i et prosjekt for å unngå konflikter senere. Lag juridisk bindende avtaler partene imellom.
3. Undersøk om det finnes lignende løsninger, design eller varemerker på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det er lett å tenke at den innovasjonen man sitter på er unik, mens løsningen i realiteten er funnet opp et annet sted i verden.
4. Nyhetskravet. For å få innvilget patent er det strenge krav til at det man søker patent på ikke er gjort kjent for offentligheten. 5. Hemmelighold derfor oppfinnelser og idéer inntil patentsøknad er innlevert.  Vurder konfidensialitetserklæringer fra samarbeidspartnere.
5. Overvåk markedet og reager dersom noen trår deg for nære. Da opprettholder du best verdien av dine rettigheter og unngår at de svekkes eller skades av en tredjeparts aktiviteter.
6. Få på plass en IP-strategi og ha et aktivt forhold til denne.

Følger du disse enkle, men forretningskritiske rådene, vil bedriften din stå bedre rustet til å takle fremtidens marked. Det handler om å skape seg forsprang og handlingsrom!

Ta kontakt ved oss i Acapo, vi hjelper deg gjerne.

Av: Hilde Vold-Burgess, advokat og daglig leder i Acapo AS.

Neste artikkel