Elektrisk transport
TØI og MobilityLab etablerer testarena for urban mobilitet
Transportøkonomisk Institutt (TØI) og MobilityLab tar nå initiativ for å etablere en testarena for løsninger og teknologi innen urban mobilitet og logistikk. Bakgrunnen er en stadig økende etterspørsel etter testfasiliteter og teststøtte til prosjekter og piloter, inkludert såkalte living labs. – Arenaen skal bidra til at resultatene fra transportforskning blir brukt i praksis, og også stimulere … Continued
Elektrisk transport
Kan vi nå de hårete utslippsmålene for kjøretøyparken?
Svaret er ja, men det vil være meget krevende og kostbart. Ifølge Nasjonal Transportplan skal alle nye personbiler, lette varebiler og nye bybusser være nullutslippskjøretøy innen 2025. Innen 2030 skal også alle nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være det samme. Valg av privatbil og næringskjøretøy er … Continued