Elektrisk transport
TØI og MobilityLab etablerer testarena for urban mobilitet
Transportøkonomisk Institutt (TØI) og MobilityLab tar nå initiativ for å etablere en testarena for løsninger og teknologi innen urban mobilitet og logistikk. Bakgrunnen er en stadig økende etterspørsel etter testfasiliteter og teststøtte til prosjekter og piloter, inkludert såkalte living labs. – Arenaen skal bidra til at resultatene fra transportforskning blir brukt i praksis, og også stimulere … Continued