Sponset
Skal gjøre maritim næring grønnere: – Vi har løsninger for de fleste kunder og fartøy
Frydenbø tilbyr bærekraftige fremdriftsløsninger for kommersielle aktører i maritime miljø. Med en mangfoldig produktlinje med hybrid-, og helelektriske løsninger, baner de veien for grønnere operasjoner til havs.   Det grønne skiftet er i gang over hele samfunnet, og transportsektoren er i hovedfokus. Alle er enige om at elektrifisering er løsningen, og innen 2025 håper regjeringen … Continued
jernbanen
– Også jernbanen må bli grønnere
Selv om jernbanetransport og tog er den mest miljøvennlige transportformen vi har, så skjer også deler av jernbanedriften med fossilt drivstoff. Det betyr at også jernbanen må se på hvordan sektorens utslipp kan reduseres. Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen. Arbeidet med utredningen … Continued
Sponset
Smart City Ferries: I fremtiden kan du droppe rutetabellen!
Majoriteten av verdens byer ligger ved vann. En fiks ferdig infrastruktur for kortreist kollektivtransport ligger som et glitrende bånd gjennom byene. Sjelden blir denne ferdselsåren fullt ut utnyttet. Før nå. Med satsingen Hyke skal selskapet Hydrolift Smart City Ferries, grunnlagt av Eker Group, endre måten vi tenker kollektivtransport på. En dag i en ikke så … Continued
Sponset
Kruser AS tilbyr Storebrands medarbeidere et innovativt og bærekraftig fritidstilbud
Gjennom Kruser Bedrift har Storebrand kunnet tilby sine medarbeidere et lokalt og enkelt fritidstilbud samtidig som bedriften bidrar aktivt i det grønne skiftet. Kruser tar seg av drift og vedlikehold av båtene, og sørger for at de er klargjort til tur. Slik fikk de ansatte i sommer enkel tilgang til sjøen, i støyfrie og miljøvennlige … Continued
Sponset
Skal gjøre det enklere for bedrifter å finne riktig ladeløsning
Samfunnet blir stadig grønnere, og kjøretøy elektrifiseres. Det er mangel på ladekapasitet langs veinettet i Norge, men det betyr ikke at alle investeringer i ladeinfrastruktur blir lønnsomme. Med hjelp fra Proxll kan organisasjoner ta riktige valg knyttet til etablering av ladeinfrastruktur. – Lading er ikke bare lading, sier Fredrik Mortvedt, administrerende direktør i Proxll.   … Continued