Elsparkesykkel
Elektrisk transport
Elsparkesykler til begjær og besvær
Elsparkesyklene har på kort tid blitt svært populære og dekker klare bruksområder, men skaper samtidig farlige situasjoner og forsøpling. Dette er en av konklusjonene i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt, der elsparkesyklenes bruk og effekter i Oslo er kartlagt. Elsparkesykler til leie inntok hovedstaden for fullt sommeren 2019, og har definitivt truffet et behov … Fortsetter