Sponset
Trygge trafikkmiljø er avgjørende for å nå nullvisjonen
I Norge baseres trafikksikkerhetsarbeidet på en nullvisjon. Målet er med andre ord ganske enkelt: På norske veier skal det ikke skje ulykker der personer blir hardt skadde eller mister livet. – Nullvisjonen er både en etisk veiviser og en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette innebærer blant annet at transportsystemer, transportmidler og regelverket … Continued
Elektrisk transport
Forpliktende samarbeid
Fra januar til oktober 2021 var 63 prosent av alle nye personbiler elektriske. Mens elektrifisering av personbilparken har befestet sin posisjon, går utviklingen langt tregere for nyttekjøretøyene. Varebilene ligger om lag fem år etter elektrifiseringen av personbilparken, men snart tilbyr alle leverandørene elektriske varianter av de fleste av sine varebilmodeller. I tillegg kommer kinesiske leverandører … Continued
Sponset
Mineraler sikrer en bærekraftig fremtid
Med en økt produksjon av mineraler, kan Norge ta en viktig posisjon i det grønne skiftet. – Mineraler er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum. Gruveselskapet Nordic Mining fokuserer på leting, utvikling og produksjon av høyverdige industrimineraler- og metaller, og ønsker å … Continued
Sponset
Dette er Norges første elektriske turbuss
Den aller første elbussen i klasse 3 er nå satt i drift på norske veier. Det er bare begynnelsen på en særdeles viktig og spennende reise. 2021 markerer starten på en ny epoke for persontransport i Norge. Busselskapet Tide har satt den første av 16 elektriske klasse 3-busser i trafikk, og dermed tatt et viktig … Continued
Sponset
Etablering av ladeanlegg for elbiler
Borettslag ønsker raskest mulig lading og minst mulig administrasjon. Ved etablering av ladeanlegg i borettslag eller sameie er det viktig å utnytte den tilgjengelige strømkapasiteten best mulig. DEFAs løsning for fulldynamisk lastbalansering gir raskest mulig lading for alle – rettferdig og enkelt. Våre testvinnende ladestasjoner kan leveres med EU-godkjent energimeter som gir den mest nøyaktige … Continued