Skip to main content
Home » Elektrisk transport » Dobbelt bærekraftig lading
Sponset

Batteriene i elbiler, elbusser og elferger brukes før eller siden opp, men det norske industrikonsernet OneCo kan alt i dag gjenbruke dem i ti nye år. Selskapet har også spesialisert seg på totalløsninger for hurtiglading av alle typer kjøretøy, med lokal tilstedeværelse over hele landet.

Med stadig flere elektriske kjøretøy på norske veier, blir gjenbruk av bilbatterier stadig viktigere. Når ladekapasiteten til batteriene i biler er redusert med 20-30 prosent, er de vanligvis «oppbrukt» for bilindustrien. Men det betyr ikke at de ikke har livets rett.

– Disse er mer enn gode nok til å kunne brukes i for eksempel bygninger, ladestasjoner og andre formål – og dermed bli dobbelt så bærekraftige, sier Eyvind Kjensli, salgsdirektør i OneCo Elektro.

Eyvind Kjensli

Salgs- og markedsdirektør i OneCo Elektro

Han vil gjerne utfordre bilbransjen til å tenke mer på gjenbruk av brukte bilbatterier.

– Det er viktig at vi tenker sirkulærøkonomi rundt batteriene. Vi jobber tett med ulike leverandører, om å lage konteinerløsninger for brukte batterier. Utviklingen her avhenger imidlertid av bilprodusentenes vilje til gjenbruk, og dermed tilgang på batterier.

Strøm fra bil til bygg

Selskapet ser også en markedsutvikling mot smartere bruk av batteribanker og elbillading i kontorbygg og andre kommersielle bygninger.

– Byggeiere må belage seg på at det kommer veldig mange elbiler inn i egen bilpark, i kombinasjon med stadig flere elbiler blant de ansatte, sier Øystein Støle, e-mobility-sjef i OneCo

– Dette åpner for mye smartere løsninger for deling av kraft mellom bilpark og bygg, som kan bidra til å redusere byggets totale kraftbehov, som igjen tar oss mot et mer bærekraftig samfunn. Da snakker vi kanskje trippel bærekraft, fortsetter han.

Støle tror at det vil bli større etterspørsel etter slike løsninger fremover.

– Etter hvert kommer også installasjoner med enorme batteribanker ved parkeringsanleggene, som kan bidra til enda mer effektive bygg. Når du om tre år kjører inn i et P-hus eller parkeringskjeller, kommer du til å kunne angi om du gir adgang til å bruke batterikapasitet fra bilen i en periode. Da kan vi også se for oss at du kan få billigere parkering, mot at P-huset får låne litt av strømmen din, sier han.

Venter eksplosjon

OneCo ser også for seg et voksende marked innen ladeløsninger til større kjøretøy, så vel som såkalte ladekorridorer.

– Slike ladekorridorer gjør det enklere for blant annet tungtransport-selskaper å ta steget over til helelektriske vogntog på lengre strekninger – for eksempel Askos vogntog mellom Oslo og Trondheim, forteller Eyvind Kjensli.

– For større kjøretøy har ladetilbudet så langt vært begrenset, men vi har laget løsninger for Posten Norge, flere renoveringsselskaper og lokale budbil-selskaper. 

Nå begynner mange aktører å få akutt behov for lading, som bedrifter, flyplasser og parkeringsselskaper.

– De store selskapene begynner å etterspørre infrastruktur til busser, samt løsninger som gjør deres ubenyttede ladeplasser tilgjengelig for andre, mot betaling. Her har vi komplette løsninger, inkludert drift og vedlikehold. I tillegg leverer vi tjenester langs vei, både ladepunktene og strømtilførselen til dem, sammen med en rekke digitale løsninger, som betalingsløsninger og såkalt peak-shaving-lading etter priser fra Nord Pool og mye mer, sier Kjensli.

– Vi tror det er viktig for markedet at vi leverer hele spekteret av tjenester og produkter, som en leveringsdyktig one-stop-shop for design, rådgivning, import, leveranse, service og vedlikehold, avslutter han.

OneCo

OneCo er Nordens beste selskap på å raskt utnytte eller omstille oss til nye trender og endringer i elektromarkedet og tilstøtende segmenter. Vi går så bredt som vår kompetanse og dyktighet tillater slik at vi også kan skape synergier.

Av Jarle Petterson

Next article