Sponset
Aider-lederen mener du må ha en plan med mangfoldet: – Mangfold skaper ikke verdi i seg selv
Hva slags mangfold du trenger, må knyttes opp til dine strategiske mål. For Aider handler det om å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse. Kompetansehuset Aider har opplevd en enorm vekst siden oppstarten i 2019, og har i dag over 8 000 kunder innen regnskap, rådgiving og teknologi. Ifølge Aider-leder Andreas Vik har mangfold vært … Continued
Sponset
Vi er avhengige av å rekruttere og beholde flinke folk for å løse de oppgavene vi står overfor i framtiden
Statsforvalteren er statens representant i fylkene og har veldig mange forskjellige oppgaver. Derfor ønsker de seg medarbeidere med ulik kompetanse og bakgrunn. – Statsforvalterne jobber med stort sett alle sider av livet og samfunnet. Derfor bør også vi som jobber hos Statsforvalteren speile det mangfoldet som er i samfunnet. Større mangfold hos statsforvalterne, gjør at … Continued
Sponset
Bufdir jobber mot diskriminering av lhbt+-personer
Siden 2011 har Bufdir, som er Norges fagdirektorat for likestilling og ikke-diskriminering, opparbeidet et solid kunnskapsgrunnlag om skeives livskvalitet og levekårsutfordringer. Denne kunnskapen ligger lett tilgjengelig på Bufdirs nettsider. Den kan være nyttig for offentlige og private arbeidsplasser som ønsker å jobbe med mangfold og inkludering. – Når vi snakker om likestilling, tenker mange på … Continued
Sponset
Vil du lære mer om skeive i Norge?
Siden 2011 har Bufdir, som er Norges fagdirektorat for likestilling og ikke-diskriminering, opparbeidet et solid kunnskapsgrunnlag om skeives livskvalitet og levekårsutfordringer. Denne kunnskapen ligger lett tilgjengelig på Bufdirs nettsider. Den kan være nyttig for kommuner og arbeidsplasser som ønsker å jobbe med mangfold og inkludering. – Når vi snakker om likestilling, tenker mange på likestilling … Continued
Sponset
Kvinnene inntar Pure Salmon Kaldnes
Bare i løpet av ett år har kvinneandelen i Pure Salmon Kaldnes økt med 25 prosent. Over 50 prosent av de nyansatte i selskapet det seneste året er kvinner. – Det er ikke bærekraftig å ha en kompetansebasert bedrift med nesten bare menn i staben, sier direktør for kommunikasjon og HR; Per Håkon Stenhaug. Det … Continued