mangfold og inkludering
Retten til hovedrollen i sitt eget liv
Enkelte unge opplever at familien legger begrensninger på deres liv. Kanskje får man ikke lov til å ha kjæreste, ha de vennene man ønsker, eller bruke de klærne man vil. Hvis man opplever at ens egen familie har helt andre forventninger enn man selv har, kan det oppstå ulike responser på dette. Det kan være … Fortsetter