mangfold
Tiden er inne for å handle
Vi har mye forsking som støtter opp under at økt mangfold bidrar til mer innovasjon og bedre avkastning, men næringslivet har ikke utnyttet mulighetene som ligger i dette på en god nok måte. I Norge har vi et stort mangfold blant annet når det kommer til etnisitet og kjønn, men mangfoldet er ofte ikke så … Continued
Sponset
Likestilling og mangfold må starte på toppen og forankres i hele organisasjonen
I Mesta tar de mangfold og likestilling på alvor. Nå går de i bresjen for å endre kjønnsbalansen i hele bygge- og anleggsbransjen. – Fokuset på mangfold og likestilling har økt. Blant annet er vi opptatt av alderssammensetning, for vi trenger at den reflekterer resten av samfunnet. Mangfold fordrer også at vi ansetter medarbeidere med … Continued