mangfold
Tiden er inne for å handle
Vi har mye forsking som støtter opp under at økt mangfold bidrar til mer innovasjon og bedre avkastning, men næringslivet har ikke utnyttet mulighetene som ligger i dette på en god nok måte. I Norge har vi et stort mangfold blant annet når det kommer til etnisitet og kjønn, men mangfoldet er ofte ikke så … Continued