Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Vellykket aldersmangfold
Sponset

Høy etterspørsel etter Computas’ tjenester har de siste årene utfordret selskapet til å ansette stadig flere nyutdannede. For å lykkes med økende aldersmangfold, tok de et utradisjonelt valg. 

IT-selskapet Computas har tradisjonelt hatt en høy andel av erfarne rådgivere og konsulenter. Med en betydelig økning i ansettelser av nyutdannede teknologer, ble mangfoldet blant de ansatte større, og utfordret selskapet til å tenke nytt. Kundekontakt, forretningsforståelse, tverrfaglig teamarbeid; overgangen fra skolebenken til arbeidslivet kan være krevende. Hvordan skulle de få den enkelte til å blomstre og raskt være i stand til å levere i et fellesskap med langt mer erfarne fagfolk?

Computas NXT

Løsningen ble Computas NXT, en egen avdeling for nyutdannede der de får tett oppfølging i et skreddersydd program for å feste grepet om sin nye rolle.

Konsulentene starter med innfasing, med fokus på å lære god metodikk og tverrfaglig samarbeid. Alle får en fadder og det arrangeres faglige samlinger og sosiale aktiviteter. Videre arbeides det med å finne seg til rette både i Computas og i konsulentrollen – og å skaffe relevante kundeoppdrag der den enkelte kan utvikle seg videre. 

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, er fornøyd med hvordan nysatsningen har fungert. 

Trond Eilertsen

Administrerende direktør i Computas

– Erfaringene så langt viser at de nyutdannede kommer mye raskere ut i oppdrag enn før. NXT-avdelingen gir trygghet for den enkelte og en trygghet for kundene som gjør dem mer åpne for å inkludere juniorer i teamene. Samtidig er det et energisk og fremoverlent arbeidsmiljø i denne avdelingen som har gitt positive ringvirkninger for vår organisasjon, sier Eilertsen.

Vokser raskt

Etter et drøyt halvår teller avdelingen 28 personer. Tellef Storebakken var blant de første som ble innlemmet. Han hadde tatt en master i kjernefysikk ved UiO og ønsket å styre i retning IT da han søkte jobb hos Computas.

– Med min realfagbakgrunn var NXT et veldig bra sted å starte. Jeg ble tatt imot på en måte som ga meg en myk start. Det er flere dimensjoner ved det å bli en god konsulent som man ikke lærer på skolebenken, sier Storebakken med et smil.

Rebekka Ågesdatter Heggebø nikker. Med en fersk mastergrad ved UiO begynte hun som UX-designer i Computas for snart to år siden. Hun tilhørte først fagavdelingen Brukeropplevelse, men ble sammen med de andre nyutdannede flyttet til NXT da avdelingen ble opprettet våren 2021. 

– Det har en stor verdi å tilhøre et tverrfaglig miljø den første tiden, fordi det er med å forme forståelsen av det å sitte i et kundeoppdrag. Dessuten skapes det et bredt nettverk som man vil ha nytte av videre, sier Heggebø. Hun forteller at det er mye fokus på å bygge et godt miljø i avdelingen gjennom mange sosiale og faglige aktiviteter. 

Trygghet og trivsel 

– For oss nye uten arbeidserfaring er det viktig med trygghet og trivsel. Lave skuldre gjør det lettere å dele og ta imot kunnskap, fortsetter Storebakken.

Han kom raskt ut i oppdrag for UDI der han jobber sammen med teknologer i alle aldre. 

– Det er et stort prosjekt der det hver dag er nye utfordringer. Jeg har et godt team rundt meg hos kunde, men det å også ha NXT-avdelingen i ryggen, har mye å si for hvordan man takler rollen, sier Storebakken som mener NXT har hatt uvurderlig betydning for inngangen til arbeidslivet.

Heggebø var først i et prosjekt for Helsedirektoratet før hun det siste året har jobbet med Mattilsynet.

– For meg har NXT blitt en veldig viktig tilleggsarena ut over teamet i kundeoppdraget. Selv om jeg allerede hadde jobbet en stund i Computas før NXT, opplevde jeg at det var enda lettere å dele gode og dårlige erfaringer i en avdeling der alle var i samme båt. Terskelen for å stille dumme spørsmål var enda lavere, sier hun

Gjennom spennende og lærerike prosjekter og et skreddersydd utviklingsprogram, vil nyutdannede oppleve høy grad av personlig og faglig utvikling. Du vil tilhøre avdelingen i 2 år før du, i samarbeid med leder, velger en fagavdeling. Foto: Computas

Kundene verdsetter mangfold 

Eilertsen mener et større aldersmangfold har vært berikende både for Computas og for kundene. 

– Vi opplever mange fordeler ved å sette sammen team bestående av seniorer- og juniorkonsulenter, sier han og trekker frem pågangsmot, nye innfallsvinkler og fersk akademisk kunnskap blant de nyutdannedes styrker. Han understreker også at medarbeidertrivselen er høy i alle aldersgrupper og at spesielt samarbeidskultur scorer svært godt.  

– Da vi besluttet etableringen, hadde vi en viss bekymring for at NXT-gjengen ville bli isolert fra det gode fag- og arbeidsmiljøet vi har for øvrig. Men erfaringen så langt er at fundamentet dette programmet gir, gjør at de nyutdannede raskere tør å ta plass og bidra positivt, poengterer Eilertsen.

Nyutdannet med høye ambisjoner innen teknologi? Vi ser etter deg som har teknisk utdannelse, er nyutdannet eller har 1-2 års erfaring, og som drømmer om å bruke din kompetanse til å skape nyttige digitale løsninger til det beste for samfunnet.

Les mer om avdeling NXT her!

Next article