Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Tidligere rusavhengige kvinner er en stor ressurs
mangfold og inkludering

Tidligere rusavhengige kvinner er en stor ressurs

Det er alfa omega for tidligere rusavhengige og kunne klare seg selv økonomisk og å være en bidragsyter til samfunnet. Foto: Unsplash

Tidligere rusavhengige kvinner er ofte veldig pålitelige, har god arbeidskapasitet og kan være en ressurs for norsk næringsliv. Selv om de har hull i CV-en.

– Det er veldig viktig for disse kvinnene å komme seg ut i arbeidslivet igjen etter endt behandling. Og vi ser at de som fortsetter å leve rusfritt, som regel har stor arbeidskapasitet, sier Anne-Marie Kristiansen, sosionom og fagkonsulent ved kvinnekollektivet ARKEN.

Hun ser tydelig at det er færre fordommer i dag, og at næringslivet i større grad tar sjansen på å ansette folk med hull i CV-en.

– Men vi er likevel ikke i mål. Næringslivet har fortsatt en lang vei å gå, sier hun.

avatar

Anne-Marie Kristiansen

Sosionom og fagkonsulent ved kvinnekollektivet ARKEN

Kan lett bli arbeidsnarkomane

Kristiansen forteller at det er alfa omega for tidligere rusavhengige og kunne klare seg selv økonomisk og å være en bidragsyter til samfunnet. Selv om det kan ta noen år før de er klare for 100 prosent jobb.

– Hovedjobben etter rusbehandling er å fortsette å leve rusfritt. Blant annet gjennom selvhjelpsgrupper. En annen ting vi ofte ser, er at avhengighet er noe som bor i personligheten. Derfor kan en del ende opp med å bli arbeidsnarkomane i stedet for å ty til rusmidler, sier hun.

Psykisk uhelse gir lettere avhengighet

– Psykisk helse og rus går ofte hånd i hånd. De som har en sårbar psykisk helse, for eksempel på bakgrunn av en dårlig oppvekst, er mer sårbare for å begynne med eksperimentering, og for å utvikle avhengighet. Vi ser en overhyppighet blant folk som har hatt en dårlig barndom, sier Kristiansen.

– Men hvor raskt man blir avhengig, har også med genetikk å gjøre, legger hun til.

Forskjeller mellom menn og kvinner

Det er en del forskjeller mellom kvinner og menn som ruser seg.

– Det er flere lesbiske innom her enn det burde være. Det er tydelig at det å ha en annen seksuell legning enn normalen, er problematisk, sier Kristiansen.

Hun forteller at rusinntaket hos kvinner er økende og kaller det baksiden av likestilling. Spesielt tablettmisbruk er mer utbredt blant kvinner enn menn.

– Samtidig tåler kvinner rusmisbruk dårligere enn menn. Det tar færre år før kvinner får skader på vitale organer enn det gjør for menn, sier hun og legger til at andre forskjeller mellom kjønnene er vold og seksualitet.

– Menn har en tendens til å bli mer utagerende. Begge kjønn er kriminelle, men menn er mer voldelige enn kvinner. Samtidig har nesten alle kvinnene erfaring med seksuelle overgrep etter at de begynte å ruse seg. Seksualitet er en handelsvare og et byttemiddel, sier Kristiansen.

Etterlyser nabokjerringa

Kristiansen mener forebygging og et sterkt barnevern er viktig for å hindre utvikling av rusavhengighet. Og så etterlyser hun større oppmerksomhet og engasjement fra alle som jobber med, og som omgås med barn.

– Gode oppvekstsvilkår og gode systemer for å fange opp de som ikke har det, er det aller viktigste. Dessverre har ikke barnevernet alltid nok ressurser til å fange opp alle. Derfor er det viktig at ansatte i barnehagen og i skolen følger med. Det samme gjelder trenere i idrettslag og ikke minst nabokjerringa. Vi kan alle bli bedre på å se de barna som trenger å bli sett, sier Kristiansen.

Av: Marte Frimand, [email protected]

Next article