Home » Mangfold og inkludering » Likestilling og mangfold må starte på toppen og forankres i hele organisasjonen
Sponset

I Mesta tar de mangfold og likestilling på alvor. Nå går de i bresjen for å endre kjønnsbalansen i hele bygge- og anleggsbransjen.

– Fokuset på mangfold og likestilling har økt. Blant annet er vi opptatt av alderssammensetning, for vi trenger at den reflekterer resten av samfunnet. Mangfold fordrer også at vi ansetter medarbeidere med ulik etnisitet, at vi er åpne i forhold til seksuell legning og arbeider aktivt for at kjønnsbalansen skal bli best mulig, sier Metha Marie Rosengren Leonhardsen som er organisasjonssjef i Mesta.

avatar

Metha Marie Rosengren Leonhardsen

Organisasjonssjef i Mesta

Godt forankret

I Mesta er mangfolds- og likestillingsarbeidet forankret helt fra eier- og toppledernivå og gjennom hele organisasjonen. Selskapet har nedfelt et eget punkt i sine etiske retningslinjer hvor de peker på viktigheten av respekt for enkeltmennesket, at man skal forhindre diskriminering og bygge opp under likeverd og mangfold.

– Når vi utlyser nye stillinger oppfordrer vi for eksempel alle til å søke uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Siden vi har en kvinneandel som er for liten tar vi alltid inn kvalifiserte kvinner til ansettelsesintervjuer og da prøver vi også å ha med en kvinne fra oss i intervjuet, fortsetter Leonhardsen.

Spesiell satsning på kvinner

Kvinneandelen i Mesta er på rundt 10 prosent totalt. Blant fagarbeiderne er det bare to prosent kvinner, mens kvinneandelen på funksjonær- og ledelsesnivå er 27 prosent.

– Det er for lite, men vi arbeider aktivt med dette og ser resultater. Bare i år har vi rekruttert fire nye kvinner i ledergruppen vår. De begynner i løpet av høsten, den ene av dem er vår nye administrerende direktør, med henne på plass blir vi et av svært få entreprenørselskaper i Norge som ledes av en kvinne, sier hun.

I vinter tok Mesta et initiativ overfor resten av bygge- og anleggsbransjen for å få inn flere kvinner i bransjen, og inviterte alle sine største konkurrenter til å komme sammen og diskutere kvinneutfordringen. Initiativet ble tatt veldig godt imot, og det ble vedtatt å etablere et bransjenettverk for mangfold og kjønnsbalanse tilsvarende Odanettverket innen teknologisektoren:

– Bransjen må heve blikket og stå sammen hvis vi skal klare å skape endring. Dette handler både om å tiltrekke seg kvinner fra andre bransjer og om å legge til rette for en kultur der kvinner får lov til å være kvinner og føler seg akseptert på jobben.

– I tillegg må vi påvirke unge jenter til å forstå at de, like gjerne som gutta, kan få en fin arbeidskarriere i bygg- og anleggsbransjen.  For å lykkes med det må både foreldre, skole og vi som jobber her stå på for at jenter også ønsker å velge yrker som tradisjonelt har blitt oppfattet som «mannsyrker», konkluderer Leonhardsen.

Av: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel