Ydalir
næringsliv
Gjør Elverum enda mer attraktivt
Ved å utvikle en klimanøytral bydel med boliger og et nytt næringsområde, vil Elverum tiltrekke seg nye innbyggere og ny næring. Elverum er en småby med 21 000 innbyggere, og kjennetegnes av stabilt godt klima, godt utbygd infrastruktur, et bra skolesystem, høyskole, sykehus og flere industribedrifter. På mange måter representerer Elverum inngangen til Østerdalen, og … Continued