Mjøstårnet
Sponset
Vekst i Innlandet selv etter koronakrisen?
Innlandet vokser og er i endring. Arbeidsplassene øker, infrastrukturen utvides og folk ønsker å bosette seg i Innlandet. Skal man være med på endringen, er det viktig å henge med.