Cybersikkerhet
Cybersikkerhet
CyberLand samler Norges ledende cybermiljø
En ny næringsklynge bestående av næringsliv, akademia og Forsvaret skal skape nye vekstbedrifter og arbeidsplasser innenfor IT- og forsvarsindustri i Mjøsregionen. – Selv om satsingen er ny, har vi tradisjoner for å satse på cyberområdet. CyberLand bygger på at Norges fremste miljø er samlet i regionen i dag, ved Cyberforsvaret, NorSiS, NTNU Gjøvik og flere … Continued