Sponset
Forebygger kriminalitet på nett
Buypass er Norges eneste utsteder av internasjonalt godkjente TLS-sertifikater (digitale sikkerhetssertifikater). Vi gjør arbeidsplassen tryggere, og forenkler identifisering og betaling på nett. Buypass er definert som samfunnskritisk virksomhet innenfor området digital sikkerhet i sivil sektor, og samtlige ansatte er med på å gjøre en forskjell hver eneste dag. Vår verdileveranse bidrar til at du kan … Continued
Vekst i Innlandet
Samles om muligheter i hele fylket
Agenda Innlandet er Innlandets viktigste møteplass. 12. august arrangeres årets konferanse på nett, og gjennom åtte regionale lunsjmøter. Tre statsministerkandidater, regionale ledere og lokalt næringsliv og politikere forteller om sine ambisjoner for Innlandet. Vi vil samle hele Innlandet om felles mål, løfte frem mulighetene og vise hva vi kan. Og vi vil formidle fakta og … Continued
Vekst i Innlandet
Jo, vi trenger 8. mars hele året
Samfunnslivet er avhengige av å ha de beste hodene, og da må det rekrutteres fra hele befolkningen. Kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskap trengs når morgendagens løsninger utvikles, og de trengs i alle bransjer. Gode forbilder er viktig. NHO har tidligere lansert Næringslivets perspektivmelding. Der pekte organisasjonen på ti utviklingstrekk som har hatt, og vil få, … Continued
Sponset
Bindeleddet mellom byggherren og entreprenøren
En god dialog og en god forståelse mellom kunden og entreprenøren er viktig for gode løsninger og et godt resultat. Deling av kunnskap og informasjon vil gi en bedre forståelse for entreprenørenes hverdag.