Sponset
Forventningsundersøkelse blant bedrifter: Ser større behov for omstilling, men få frykter konkurs
Ved Slobrua Gjestegård gikk de nye veger da Norge stengte ned og avbestillingene skjøt i været.