Skip to main content
Home » Digitalisering » En smart digital løsning for fleksibel produksjon
Sponset

Intek sin software-løsning Taskmaster tilbyr en enestående fleksibilitet og effektivitet i produksjonsprosessen.

En av hovedutfordringene industrien står overfor er å kunne håndtere stadig mer komplekse produksjonsprosesser med større variasjon og fleksibilitet.

– Tradisjonelle produksjonslinjer er ofte begrenset til å produsere en bestemt type produkt i store kvanta. Men med vår innovative software-løsning Taskmaster tilbyr vi en oppgavebasert produksjon, der hver enhet i produksjonslinjen kan utføre et bredt spekter av oppgaver uavhengig av hverandre, forteller CTO i Intek Engineering Bjørn Morten Orderløkken.

Bjørn Morten Orderløkken 

CTO Intek Engineering 

Enestående fleksibilitet

Dette betyr at samme produksjonslinje kan montere og demontere ulike produkter i ulik kvantitet samtidig, noe som gir enestående fleksibilitet og effektivitet i produksjonsprosessen. Ved å tilby muligheten til å tilpasse produksjonen etter markedskravene og raskt svare på kundenes behov, bringer TaskMaster produksjonen til neste nivå.

Foto: Intek

– Konseptet er inspirert av en manuell produksjonsprosess der oppgaver en person kan utføre er basert på verktøy tilgjengelig og ferdigheter. En isolert enhet i TaskMaster-systemet, kalles «klient», har sine definerte klientkrav, kapabiliteter eller evner basert på hva klienten er i stand til å utføre. Alle produkter som produseres har en definert fremgangsmåte under tilvirking. Og hvert steg i tilvirkningsprosessen blir definert med en oppgavetype og tilhørende detaljer spesifikt for denne, forklarer Orderløkken.

Sporbarhet, kontroll og Big Data

For å kunne forbedre og optimalisere produksjonsprosesser er det viktig å ha full oversikt over alle komponenter og tilhørende data. Dette får du med ProdView, som er en integrert portal hvor oppgavelister mot TaskMaster bygges og settes i produksjon. Denne portalen gir en omfattende oversikt over alle komponenter, fra moment i skruoppgaver til partinummer på muttere. Det gir full sporbarhet og kontroll ned til minste detalj.

Foto: Intek

– Med sømløs integrasjon mot eksisterende og nye systemer sikrer ProdView kompatibilitet med fremtidens løsninger. I tillegg gir ProdView muligheten til å samle og analysere store mengder data, altså Big Data, som deretter kan brukes til å optimalisere produksjonen, sier Orderløkken.

Ved å utnytte avansert dataanalyse med kunstig intelligens (KI), åpner ProdView døren til en mer effektiv og datadrevet produksjonsprosess.

FAKTA

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg, gå inn på intek.no eller send en epost til [email protected]

Next article