Sponset
Energiparken der ord blir til handling
I den bærekraftige Energiparken i Øygarden kommune, rett utenfor Bergen, jobbes det utelukkende med grønn næring. Her skal det samles selskaper som forsterker hverandre gjennom samvirke, som bruker kortreiste ressurser for å skape synergier og sirkularitet. – Én næring kan ha overskuddsvarme eller andre biprodukter som kan nyttes i andre næringers produksjon. Andre næringer trenger … Continued
Sponset
TotalEnergies satser bredt innen fornybar energi
Konsernet vi kjenner som Total, heter nå TotalEnergies, et selskap med fokus på fornybar energi og klare ambisjoner i det grønne skiftet. Navnebyttet handler om mye mer enn fargerik innpakning. – Det ligger reelle endringer bak det nye navnet og den nye logoen. Fargene viser spekteret i satsingen vår, fra tradisjonell olje i rødt, gass … Continued
Sponset
TotalEnergies gear up for sustainable energy
TotalEnergies, formerly known as Total, is a company at the heart of the energy transition. There’s more to the rebranding than mere cosmetics. “There are real changes behind the new name and logo. The colours represent the different energies we are moving into, from traditional oil in the reds and gas and LNG in the … Continued
Sponset
Bærekraftige Bærum, med Fornebu i spissen
Politikerne har vedtatt at Fornebu skal etableres som nullslippsområde innen 2027. Som en del av utviklingen av det gamle flyplassområdet skal Fornebu etableres som en testarena for fremtidens klimavennlige løsninger. Fornebu er mest kjent for Oslo Lufthavn Fornebu, som var i drift fra 1939 til 1998. I dag er området i ferd med å bli … Continued
Grønn omstilling
Fang energityven!
Hvert år avdekkes større energityver som unødig lysbruk, PC-skjermer som står på og ventilasjonsanlegg som er i drift på tider det ikke er behov for det. Energikrisen preger overskriftene denne høsten. Det er budkrig på energieffektiviseringstiltak i Stortinget, og regjeringen får kritikk for det som omtales som en svak satsing i statsbudsjettet for å løse … Continued