Sponset
Vår tids omstillingsleder: Chief Sustainability Officer
Finansinstitusjoner har et økende behov for dedikerte ledere med ansvar for bærekraft på konsernledernivå, viser en rapport fra Institute of International Finance (IIF) og Deloitte. Finanssektoren spiller en viktig rolle i å sikre reallokering av kapital i retning av bærekraftig økonomisk aktivitet. Med nye forventinger og regulative rammer – blant annet EUs taksonomi – er … Continued
Sponset
Norsk batteriindustri trenger flere dyktige folk
Norsk industri er i omstilling, og batteriproduksjon er en viktig del av løsningen for et globalt grønt skifte. Det er stor etterspørsel etter batteriteknologi, og det iverksettes batteriproduksjon flere steder i verden, blant annet på Sandnes. Nå er det stor etterspørsel etter kompetanse på området. – Vi har ansatt en god del fra utlandet. Det … Continued
Grønn omstilling
Bærekraft er god business
Næringslivet gjør som regel ikke ting utelukkende for å være greie. De gjør ting fordi det lønner seg, enten det gir bedre produkter og tjenester, gir et konkurransefortrinn, bedre lånevilkår, eller fordi det kreves av aksjonærer eller lovverket. De som evner å gjøre bærekraft til business vil få et fortrinn i fremtidens næringsliv. Innovasjon, både i oppstartsbedrifter, men også i allerede etablerte bedrifter, blir … Continued