Skip to main content
Home » Vekst i Agder » Norges eneste kjettingfabrikk vil bli karbonnøytral innen 2035
Sponset

 – Vi innser at det er et vidløftig mål for en produksjonsbedrift som oss, men det understreker at vi må tenke nytt og forbedre oss hele tiden, sier Merethe Nøsted von Zernichow, CEO i Nøsted &.

Nøsted & er en tradisjonsrik familiebedrift som ble startet i Mandal i 1939. Gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp har bedriften blitt et globalt industrikonsern med 450 ansatte som utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger til en rekke formål til kunder i alle verdensdeler

– Vi har delt inn virksomheten vår i tre segmenter. Under merkevaren Trygg har vi hjulkjettinger til tunge kjøretøyer som skogsmaskiner, lastebiler og busser. Kjetting og utstyr til last og sikring, for eksempel rettet mot offshorevirksomhet, fiskerier og havbruk er samlet under merkenavnet Fram. Vi produserer også et bredt spekter av redskap til traktor, som for eksempel vinsjer, snøfresere, tømmervogner og masse annet. Det gjør vi under merkevaren Igland, forklarer Nøsted von Zernichow.

Merethe Nøste von Zernichow

CEO, Nøsted &

Energi og transport

I Nøsted & jobber de med bærekraftstiltak i alle ledd i hele verdikjeden langs to akser. Produksjonen av produktene gjøres på fabrikker i Mandal, Kragerø og Litauen, mens de markedsføres og selges over hele verden. De største markedene utenfor Norden er i USA og Canada, derfor har Nøsted & opprettet egne salgskontorer og lager i disse landene.

Den ene aksen er å minimere utslippene gjennom hele produksjonsprosessen. Det skjer ved at alt stål blir bestilt fra europeiske stålverk som bruker grønn strøm i sin produksjon. Stålet blir fraktet på båt og i produksjonslokalene i Norge benyttes 100 prosent fornybar vannkraft. Man benytter også Mandalselva som renner like utenfor til å kjøle ned kjølevannet som brukes i herdeprosessene. Dette sparer mye energi. På toppen av dette har vi til sammen installert 15 000 kvadratmeter solcellepaneler på alle tak.

Disse leverer nå to gigawatt timer med strøm, noe som tilsvarer cirka en fjerdedel av det samlede energiforbruket vårt, forklarer hun.

Foto: Nøsted &
Foto: Nøsted &

Alt handler om koblinger

Nøsted & utvikler, designer og produserer varige produkter og løsninger som sikrer mennesker og verdier, og forenkler folks arbeidshverdag

Design og gjenbruk

Den andre aksen er kvalitet og levetid.

– Ved å bestille nøyaktig den stållegeringen vi ønsker, samtidig som vi har full kontroll på alle delene av produksjonsprosessen, produserer vi og tilpasser produksjonsmetodene til hvordan produktene skal brukes. Det gjør at produktene får lang levetid med riktig og god effekt. Når kunden skal kjøpe nye kjettinger, kan de benytte panteordningen som Nøsted & har, der de gamle blir resirkulert og smeltet om, mens kunden får rabatt på nye kjettinger. De viktigste tiltakene vi gjør på nye produkter er i designfasen, for det er nok her det meste avgjøres når det kommer til å utvikle produkter som er mest mulig bærekraftige, tilføyer Nøsted von Zernichow.

Hun sikter til designprosesser som munner ut i produkter som ikke veier mer enn de må, noe som blant annet er viktig med tanke på transport og ressursbruk, men også om produkter som designes slik at de både er servicevennlige og enkle å reparere.

– Vinsjene våre er et godt eksempel. Disse er laget med tanke på service og vedlikehold. Derfor holder de gjerne i generasjoner. Vårt servicesenter har gjennomført servicer på vinsjer som er over 40 år gamle og kundene er veldig fornøyd i etterkant.

Kontinuerlig forbedring

– Bærekraft er et felles ansvar i bedriften, men vi har ansatt en egen bærekraftansvarlig for å sikre fokus, og deltar også i flere samarbeidsorganer for å bli kurset, dele egne erfaringer og for å høste beste praksis fra andre som er opptatt av det samme. Vi er nødt til å jobbe kontinuerlig med disse tingene hele tiden og på alle områder hvis vi skal klare målsetningen vår, konkluderer Merethe Nøsted von Zernichow.

FAKTA

Nøsted & utvikler, designer og produserer varige produkter og løsninger som sikrer mennesker og verdier, og forenkler folks arbeidshverdag.

Les mer på nosted.com

Av Tom Backe

Next article