Skip to main content
Sponset

Seriøse havbruks-aktører sikrer verden mat

Verden opplever en matkrise, og norske sjøfolk innen havbruksnæringen og i fiskeriene, spiller en nøkkelrolle i forsyningskjeden. Men en avgjørende forutsetning er ordnede og anstendige arbeidsvilkår. Den norske innenriksfarten betjenes av et begrenset antall rederier, med gode rutiner på plass. Også i havbruksnæringen er tingene hovedsakelig på stell, men aktørene er mange, og det gjenstår … Continued
Fremtidens matsystemer

Forskning og innovasjon for bærekraftige matsystemer

For å nå klimamålene våre og ivareta biologisk mangfold, må vi gjøre store endringer i matsystemene våre. Vi må sørge for at vi kan produsere nok trygg og sunn mat også for kommende generasjoner. Og vi må tenke nytt og innovativt for å gjøre alle delene av verdikjedene for mat mer bærekraftige, det vil si alle … Continued
Fremtidens matsystemer

Matsvinnet må ned

Mens verden mangler mat og folk sulter, sitter vi her i Norge og skummer fløten. Det gir oss et ansvar for å forvalte naturen på en god måte, bruke ressursene våre godt og redusere matsvinn. – Vi kaster altfor mye fullt brukbar mat. Det gjelder både bøndene, butikkene og vi som forbrukere, sier Olaug Bollestad, … Continued
Sponset

Helt ny data og innsikt gir ny æra i oppdrett

Med spesialutviklede tjenester bidrar Createview til bedre dyrevelferd og mer effektiv og økonomisk drift for dem som driver med fiskeoppdrett. Innhenting av data ligger i bunn. – Vi tilbyr tjenester for innhenting, analyse og fremstilling av data i flere ledd og deler av verdikjeden, forteller daglig leder i Createview, Even Bringsdal.  Virksomhetens primære produkt er … Continued
Sponset

Tekniske tjenester som sikrer fremtidens akvakulturanlegg

Havbruksnæringen opplever stadig vekst, der både hard konkurranse og strenge krav fra myndigheter driver frem ny teknologi og innovative løsninger for sjøbasert havbruk. Med nytt regelverk på vei, blir det viktigere enn noen gang med ingeniørteknisk kompetanse for å skape trygge og bærekraftige havbruksløsninger.    Å skape sikre og lønnsomme akvakulturanlegg, handler om å prosjektere gode … Continued