Sponset
Gir bedre melkeproduksjon
Vi befinner oss i en global matkrise, som også kan få konsekvenser for egen matforsyning, men det fins krefter som arbeider med saken. Én av dem er Geno, et samvirke-selskap eid av norske storfebønder, som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe), men hva kan de gjøre? – Det er viktig at vi produserer mat på … Continued
Fremtidens matsystemer
Forskning og innovasjon for bærekraftige matsystemer
For å nå klimamålene våre og ivareta biologisk mangfold, må vi gjøre store endringer i matsystemene våre. Vi må sørge for at vi kan produsere nok trygg og sunn mat også for kommende generasjoner. Og vi må tenke nytt og innovativt for å gjøre alle delene av verdikjedene for mat mer bærekraftige, det vil si alle … Continued
Fremtidens matsystemer
Matsvinnet må ned
Mens verden mangler mat og folk sulter, sitter vi her i Norge og skummer fløten. Det gir oss et ansvar for å forvalte naturen på en god måte, bruke ressursene våre godt og redusere matsvinn. – Vi kaster altfor mye fullt brukbar mat. Det gjelder både bøndene, butikkene og vi som forbrukere, sier Olaug Bollestad, … Continued
Sponset
Helt ny data og innsikt gir ny æra i oppdrett
Med spesialutviklede tjenester bidrar Createview til bedre dyrevelferd og mer effektiv og økonomisk drift for dem som driver med fiskeoppdrett. Innhenting av data ligger i bunn. – Vi tilbyr tjenester for innhenting, analyse og fremstilling av data i flere ledd og deler av verdikjeden, forteller daglig leder i Createview, Even Bringsdal.  Virksomhetens primære produkt er … Continued
Sponset
Tekniske tjenester som sikrer fremtidens akvakulturanlegg
Havbruksnæringen opplever stadig vekst, der både hard konkurranse og strenge krav fra myndigheter driver frem ny teknologi og innovative løsninger for sjøbasert havbruk. Med nytt regelverk på vei, blir det viktigere enn noen gang med ingeniørteknisk kompetanse for å skape trygge og bærekraftige havbruksløsninger.    Å skape sikre og lønnsomme akvakulturanlegg, handler om å prosjektere gode … Continued