Sponset
Matmangfold gir matsikkerhet
I Norge importerer vi rundt 50 prosent av det vi spiser. Etter noen annerledes år med pandemi og uroligheter i Europa, har matsikkerhet blitt mer aktuelt enn på lenge. Ved å øke matmangfoldet og bli mer selvforsynt med mat, blir vi mindre sårbare som nasjon. – Vi jobber med å forsøke å utnytte de ressursene … Continued
Sponset
Benytter teknologi for å redusere behovet for plantevernmidler
NMBU bruker roboter, sensorteknologi og mobilt klasserom rett i åkeren for å lage innovative løsninger som gir mer bærekraftig landbruk. Ved NMBU finnes mange fagmiljø, blant annet innen anvendt landbruksrobotikk, bildebehandling, satellittkartlegging (GNSS og GIS), datavitenskap, presisjonslandbruk, sensorteknologi og plante- og jordforskning. Forskningsmiljøene vil sammen med næringsliv og eksterne samarbeidspartnere utvikle norsk landbruk til å … Continued
Fremtidens matsystemer
Mer bærekraftige middager
I 2019 slapp Norge ut 7,9 tonn CO2 per innbygger, til sammenligning ligger det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn CO2 per person. Matvarene man velger i butikkhyllen er blant de enkleste grepene enkeltpersoner kan ta for å bidra til å redusere fotavtrykket på natur og klima. UN Global Compact Norge jobber med å gjøre dette enda enklere ved … Continued
Fremtidens matsystemer
Greentech Innovators bruker bakterier, sopp og alger med store muligheter til miljøvennlige løsninger for matavfall
Ingmar Høgøy begynte allerede i tolvårsalderen å dyrke alger i akvarium og drive med oppdrett av ørret. Da han senere arbeidet med foredling av laks fantes det ikke noe løsning for å utnytte slakteavfallet. Sloet ble kastet på sjøen, og dagen etter fikk fiskeren det i garnet. Siden har han arbeidet for bedre utnyttelsen av … Continued
fremtidens matproduksjon
Møt bransjefolk på storhusholdningsmessene i Trondheim og Tromsø
Velkommen til årets storhusholdningsmesser i Trondheim og Tromsø! På messene kan du oppleve det meste innen mat og drikke, og du får møte et bredt utvalg av leverandører fra hele landet.