Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Bærekraftig og fremtidsrettet matproduksjon i berghaller
Sponset

«Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen» – sjelden har vel mottoet til Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) passet bedre! Vi snakker selvsagt om matproduksjon i berghaller.

Verdens første underjordiske gård, 33 meter under London, dyrker salat og grønnsaker for byen. Gården hevder å bruke 70 prosent mindre vann enn en konvensjonell, overjordisk gård. I løpet av andre verdenskrig bygde den britiske regjeringen åtte enorme tilfluktsrom dypt under London. De beskyttet londonere mot bomber, og nå har en av disse bunkerne fått en rolle i en ny kamp – kampen om å skaffe nok mat. Underjordisk matproduksjon er en av løsningene som foreslås for å mate vår voksende befolkning og unngå trusselen fra klimaendringer. Her brukes den nyeste hydroponiske teknologien (dyrking uten jord) og LED-belysning drevet av fornybar energi for å produsere ferske grønnsaker og urter.

Først i Norge

I land som USA og Japan har det blitt ganske vanlig å dyrke salat på denne måten de siste årene. Ifølge NRK Super, var det tyrkeren Tugushan Alp som begynte med dette i Norge. Han bruker også et gammelt bomberom – i Molde.

Foto: NFF

Fordelene med underjordisk dyrking

Det er mange fordeler med underjordisk dyrking. I berghaller kan det etableres et kontrollert miljø der bonden har full kontroll på luftfuktighet, tilførsel av vann, temperatur og lys. Bonden trenger ikke å bekymre seg for om været er for tørt eller for vått. Det er også lettere å beskytte avlingen mot uønskede insekt og skadedyr, noe som reduserer eller eliminerer bruken av sprøytemidler.

Man trenger ikke store landarealer, man kan dyrke i flere høyder. I mange tilfeller kan det gis nytt liv til underjordshaller som ikke lenger er i bruk til andre formål – rett og slett gjenbruk.

Videre forsøk

I testtunnelen i Hagerbach i Sveits tester de ut hvilke planter som trives best i slike berghaller og de har også et eget rom for lagring av ost. Nok en gang utnytter de at de har full kontroll på miljøet som disse ostene lagres i. En spennende og bærekraftig bruk av berghaller som NFF og den norske tunnelbransjen følger interessert med på.

Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen

Next article