Skip to main content
Home » Fremtidens matsystemer » Serveringsbransjens kompetansesenter
Sponset

KIT-akademiet er et kompetansesenter for serveringsbransjen i Norge. Formålet er å bidra til økt rekruttering og fremsnakking av bransje, men også å øke kompetansen rundt mat, drikke, økonomiledelse og mattrygghet. 

Det er ASKO Servering som står bak akademietableringen som fant sted i 2016, og som fikk navnet KIT-akademiet siden hensikten er å gi medarbeidere i serveringsbransjen kunnskap, inspirasjon og trygghet (KIT). Selv om ASKO står bak er de opptatt av å være så nøytrale som mulig.

– Vi vil være et kompetansesenter for bransjen og først og fremst hjelpe bransjen der de har utfordringer og bidra til å øke kompetansen der det trengs. Vi ønsker også å være et produkt- og leverandørnøytralt sted. Derfor fremmer vi for eksempel ikke bare produkter fra våre egne leverandører og benytter utelukkende eksterne lærekrefter. Mange av disse har ingen forretningsmessige bindinger til oss, men velges ut på bakgrunn av den kompetansen de innehar. KIT-akademiet er dessuten et non-profitsenter. Deltakerne betaler en kursavgift som dekker kostnadene, men hensikten vår er ikke å tjene penger på dette, sier Tore Trangmyr som er ansvarlig for KIT-akademiet.

avatar

Tore Trangmyr

Ansvarlig for KIT-akademiet, ASKO
Foto: Sjo og Floyd

Ideen bak akademiet er at økt kunnskap både fører til økt inspirasjon og trygghet i faget, og dette er viktige ingredienser i serveringsbransjen, blant annet for å styrke rekrutteringen.

Kurs over hele landet

KIT-akademiet har etablert kurslokaler på ASKO Norges lokaler på Kalbakken i Oslo. Her har akademiet 600 kvadratmeter som både inneholder kurslokaler og kurskjøkken med kokketeater, fire stasjoner og en restaurant. I hovedsak er kursene delt i to hovedgrupper, teoretiske kurs og matfaglige praktiske kurs.

– Mange velger å komme til lokalene våre på Kalbakken, men vi holder også teoretiske kurs på andre av ASKO’s anlegg over hele landet. Da blir terskelen for å delta lavere, siden deltakerne slipper å bruke mye tid og penger på å reise langt for å få faglig påfyll. I snitt har vi totalt hatt cirka 800 kursdeltakere hvert år siden vi startet opp, fortsetter Trangmyr.

Bærekraftig fokus

Prosjektet Kutt Matsvinn er et resultat av at regjeringen og den norske matbransjen undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 20 prosent innen 2020.

– Da ble det raskt avdekket et behov for mer kunnskap ute i serveringsbedriftene. Derfor startet vi med kurs i matsvinn, hittil har vi hatt neste 700 deltakere på disse kursene, og vi tilbyr kursene fortsatt. Vi har to typer kurs i matsvinn. Det ene retter seg mot kjøkkensjefene og er veldig praktisk rettet, mens det andre er litt mer teoretisk og retter seg mot for eksempel food & beverage managere som kanskje har ansvaret for flere serveringssteder.

Vi vil være et kompetansesenter for bransjen og først og fremst hjelpe bransjen der de har utfordringer.

Kurs til ren inspirasjon

KIT-akademiet vil gjerne følge trendene og målet er å utvikle tre til fire nye kurs hvert halvår. Det aller nyeste kurset som nylig ble gjennomført var et kurs i fermentering. Fermentering er egentlig en gammel konserveringsmetode som også gir maten nye smaker.

– I dag er det mange restauranter som driver med dette. De får frem fantastiske nye smaker og benytter gjerne veldig sunne råvarer som grønnsaker og bær. Mange av ingrediensene som det passer å fermentere kan også hentes fra skogen, så dette kurset er både et eksempel på bærekraft og inspirasjon, sier Trangmyr.

Fermeneringsskurset ble holdt av daglig leder Jonas André Nåvik på Fagn i Trondheim, restauranten som nylig fikk en Michelinstjerne.

Co2-fotavtrykk og bærekraft

NorgesGruppen har hatt et prosjekt som avdekket behov for påfyll av kunnskap om Co2-fottavtrykk og bærekraft. På bakgrunn av dette ble KIT-akademiet utfordret til å lage et kursopplegg innen disse områdene og har nå utviklet to kurs om disse temaene.

– Disse kursene har vi ikke begynt å tilby enda, men vi er klare. Dette er et typisk eksempel på hvordan vi tenker og at vi hele tiden skal tilpasse oss de behovene som vi ser at bransjen har, avslutter Trangmyr.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article