Skip to main content
Norsk innovasjon

Norsk Industri trenger kompetanse og innovasjon

Norge står overfor en formidabel omstilling i energisektoren. I dag opplever industrien og husholdningene høye, uforutsigbare og ubehagelige strømpriser. Norge forpliktet seg i 2016 til Paris-avtalen, og har nå som mål 55 prosent reduksjon av klimagasser i 2030 med utgangspunkt i 1990. Nå har vi klart å redusere utslipp med fire prosent. Det er syv … Continued
Sponset

Forsker på matavfall

Det har vært en stor utvikling i retning av bærekraft og sirkulærøkonomi, og Lindum har siden starten i 1997 hatt fokus på gjenvinning og ressursutnyttelse. – Vi skal være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld, sier Pål Smits, administrerende direktør i Lindum AS. Bak visjonen ligger både hardt og banebrytende arbeid. Konsernet har … Continued
Sponset

Et innovasjonscase for utvikling av framtidens helse- og omsorgstjenester

Morgendagens helsepersonell har det samme hjertet for pasientene, men tenker annerledes og jobber smartere. Helsetjenester er i endring for å sikre bærekraft og kvalitet inn i fremtiden. Behovet for ny kompetanse, nye arbeidsformer og økt samhandling preger utviklingen. Et teknologisk skifte venter helse- og omsorgssektoren, der innføring av digitale pasientjournaler, mobile arbeidsflater, e-konsultasjoner og muligheter … Continued