Forskning og innovasjon
Norsk Industri trenger kompetanse og innovasjon
Norge står overfor en formidabel omstilling i energisektoren. I dag opplever industrien og husholdningene høye, uforutsigbare og ubehagelige strømpriser. Norge forpliktet seg i 2016 til Paris-avtalen, og har nå som mål 55 prosent reduksjon av klimagasser i 2030 med utgangspunkt i 1990. Nå har vi klart å redusere utslipp med fire prosent. Det er syv … Continued
Sponset
Forsker på matavfall
Det har vært en stor utvikling i retning av bærekraft og sirkulærøkonomi, og Lindum har siden starten i 1997 hatt fokus på gjenvinning og ressursutnyttelse. – Vi skal være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld, sier Pål Smits, administrerende direktør i Lindum AS. Bak visjonen ligger både hardt og banebrytende arbeid. Konsernet har … Continued
Sponset
Et innovasjonscase for utvikling av framtidens helse- og omsorgstjenester
Morgendagens helsepersonell har det samme hjertet for pasientene, men tenker annerledes og jobber smartere. Helsetjenester er i endring for å sikre bærekraft og kvalitet inn i fremtiden. Behovet for ny kompetanse, nye arbeidsformer og økt samhandling preger utviklingen. Et teknologisk skifte venter helse- og omsorgssektoren, der innføring av digitale pasientjournaler, mobile arbeidsflater, e-konsultasjoner og muligheter … Continued
Sponset
Nye metoder for lesing av DNA gir bedre utsikter
Med bedre utstyr og mer kunnskap er det lettere å diagnostisere sykdommer og tilpasse behandlingen til hver pasient. Dette gir håp til dem som lider av alvorlige sykdommer. Det at teknologien går stadig fremover, betyr ikke bare at vi får flere duppedingser å leke oss med. Det betyr også at det kan gjøres nye oppdagelser, … Continued