Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » De nye energiløsningene
Sponset

Med elektrifiseringen av samfunnet har forbruket vårt av energi endret seg. Når alle ønsker å lade elbilen på ti minutter, gir det store utfordringer for energiprodusenter og -distributører. Derfor jobber Bertel O. Steen Power Solutions AS (BOS Power) med å levere løsninger som hjelper til å stabilisere dagens nett, og å finne løsninger som sikrer energileveranser i et elektrifisert samfunn.

– Utfordringene med elektrifiseringen for å redusere utslipp, gjør at man møter på nye utfordringer når det kommer til kraftnettene, sier Eirik Nesse, Director Business Development i Bertel O. Steen Power Solutions AS.

– For eksempel gir ladestasjoner for transport store effektsvingninger i nettet, og man får høye effekter i områder som tradisjonelt ikke har hatt sterke nett. Å bygge ut svake overføringsnett gir store kostnader for distribusjonsselskapene.

Eirik Nesse

Director Business Development i Bertel O. Steen Power Solutions AS

Batterianlegg på Senja

Nå er BOS Power i ferd med å overlevere et batterianlegg på Senja til Arva kraft, som skal brukes for å forsterke distribusjonsnettet ut til den lille øya.

– Vi har levert det største landbaserte batteriet så langt som kan støtte disse effektsvingningene.

Batteriet hjelper til når det trekkes mye strøm, og lades opp når det ikke er mye aktivitet.

– Dette er ett eksempel på en ny type løsning som gjør energinettet mer effektivt og jevner forbruket utover døgnet.

Og det finnes mange steder som Senja, hvor kraftnettet ikke er dimensjonert for elektrifiseringen, og det er dyrt å bygge ut disse nettene.

Les mer på bospower.com

Energimiks

I Sverige, Danmark og Finland bygges det en del vindkraft, både på land og til havs.

– Utfordringen med vindkraft, er at når det blåser kraftig, har alle kraft å selge og prisen blir lav. Men når det ikke blåser, har ingen energi å selge, og da blir prisen høy, forklarer Nesse.

Lenger frem i tid håper de å utvikle hydrogenproduksjon sammen med Rolls-Royce Power Systems. Her vil man sende energien inn i et elektrolyseanlegg som konverterer energien til hydrogen og som kan selges som energibærer (eller drivstoff), eller konverterer den tilbake til elektrisk energi når man har bruk for det.

– Hydrogen er en relativt dyr energibærer, men hvis vindkraftanlegg tjener null kroner når det blåser, er det bedre å produsere hydrogen som da gir noe inntekt.

– Energimiksen i Norden endres fra å være dominert av tradisjonell vannkraft med et stabilt forbruk, til en rekke forskjellige teknologier og en miks av vind, vann og sol som kilder. Dette for å hjelpe et økende og varierende forbruk av energi på grunn av elektrifiseringen av forskjellige applikasjoner. Og det er her batterilagringsteknologi til de store kraftleverandørene kommer inn.

BOS Power er med å utvikle dette markedet og disse energiløsningene, og det syns vi er superspennende, sier Nesse.

– Samtidig representerer vi fortsatt de tradisjonelle teknologiene for marine fremdriftssystemer og nødstrømsløsninger for kritisk samfunnsinfrastruktur og industrianlegg, som Nordisk distributør av MTU-løsninger fra Rolls-Royce Power Systems.

Nye teknologier gir mer forutsigbarhet

– Etter hvert som det bygges ut mer fornybar kraft, vil prissvingningene bli enda større. Vi satser på å først utvikle batterilagring og deretter hydrogen, og kanskje også alternative drivstoff i fremtiden. Vi ønsker å drive dette frem i energisektoren.

– Vi må være forberedt på at energikostnadene våre kommer til å bli høyere i fremtiden enn de har vært tidligere. Men disse teknologiene skal gjøre det mer forutsigbart og gi mindre svingninger, sånn at vi ikke får de ekstremt høye eller lave prisene vi har sett de siste årene.

Stort potensiale og rask utvikling

På Senja skal de nå i gang med pilotfasen, som også brukes på det virkelige energinettet.

– Arva kraft skal nå gjennom ett års drifts- og prøveperiode, samtidig som Arva kraft lærer hvordan batterisystemet skal brukes mest effektivt.

– Vi tror dette har et stort potensiale, og kan støtte energikilder og -produksjon som ikke responderer like raskt. Her skjer utviklingen av nye teknologier veldig fort, avslutter Nesse.

Les mer på bospower.com

Tekst: Bertel O. Steen

Next article