Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Full kontroll på 3000 meters dyp
Sponset

Å produsere utstyr som skal fungere elektronisk, stå på 3000 meters dyp i ekstreme omgivelser, med et trykk på 300 kilo per kvadratcentimeter, skal vare i 25-30 år og som blir fjernstyrt fra hundrevis av kilometer unna, høres utenkelig ut for de fleste av oss. For de over 70 ansatte på Innova er dette dagligdagse utfordringer.

Siden 1997 har bedriften Innova levert utviklingstjenester, produkter og systemer for dyptvannsapplikasjoner til kunder i olje og gass, vitenskapelige og militære markeder over hele verden. Bedriften holder til i Forus forretningsområde mellom Stavanger og Sandnes. Daglig leder, Alf-Kristian Aadland forteller om en fin arbeidsplass med dyktige ansatte.

– Vi har det vi kaller et multidisiplint miljø bestående av en meget kompetent teknisk stab, 40 ingeniører og ekspertise på mekanisk design, elektronikk og programvare. Vi har mange års erfaring og benytter vår kunnskap til å lage løsninger basert på kundens utfordringer og behov. Vår visjon er å være den ledende leverandøren av avanserte løsninger for tøffe miljøer til kunder over hele verden.

Innovas kontrollsystemteknologi brukes over hele verden for fjernstyring og overvåking av vibrasjoner, lyd i vann, trykk og temperatur. De leverer undervannsutstyr og verktøy på vanndyp ned til 6000 meter. Aadland forteller om ROVer, som er fjernstyrte miniubåter. Disse fungerer som undervannsverdens versjon av traktoren for mye av det som skjer av undervannsoperasjoner i Nordsjøen og ellers rundt i verden. Innova konstruerer, monterer og tester verktøy og utstyr til ROVer og mange andre undervannsapplikasjoner.

– Generelt i bransjen går det i en retning av mer elektrifisering. Både pumper, propeller og andre aktuatorer som tidligere har vært hydraulisk drevet blir nå direkte elektrisk operert.

Aadland er klar over at det blir mye ukjente ord og uttrykk for de utenfor bransjen.

– Det blir jo fort veldig sært, men det er det som gjør det interessant. Det er givende å jobbe med den oppvoksende generasjonen og det skjer mye innenfor offshore. Det er et tøft miljø produktene skal anvendes i. Produktene testes under tøffe omgivelser, høyt trykk, høy og lav temperatur, vibrasjoner, også videre. Mye av testingen blir utført hos oss.

Alf-Kristian Aadland, daglig leder i Innova (andre person fra venstre). Foto: Innova

Fokus i 2020

I 2020 vil Innova ha fokus på produkter som brukes under vann, og ofte rettet mot elektrifisering. Dette inkluderer elektriske aktoratorer og undervannspumper som forsyner systemer på dypt vann med den kraften som det trenger for å operere de enkelte funksjonene. Sammen med en samarbeidspartner ser de også på muligheten for bruk av brenselscelleteknologi til å forsyne spesialutstyr med energi.

– Vi har også gjort en del andre ting på grunn av markedssituasjonen og markedsutviklingen, forteller Aadland.

– I de siste årene har vi funnet flere områder der det er nyttig med kunnskap om elektronikk/styring, autonomitet, også videre, og samtidig foregår i det vi vil kalle utfordrende miljøer/omgivelser. Dette har resultert i et godt samarbeide med en ledende aktør i høyspentnettet angående utvikling og bygging av roboter for automatisert installasjon av AWM-er (Aircraft Warning Markers). Dette har resultert i leveranse av en rekke semiautonome verktøy som henger under helikopter. Innen oppdrett er vi involvert i en rekke aktiviteter, både innen notvasking og automatisk telling av lakselus. Dette siste prosjektet inneholder sofistikerte kamera og lysløsninger, samt maskinlæring og avansert bildebehandling.

På grunn av den kraftige nedgangen i markedet innenfor olje og gass i 2015- 2016, måtte Innova skjære ned både på stab og aktivitet. Nå har markedet normalisert seg, og bemanningen har økt fra 38 ansatte i 2017 til 70 ansatte i 2019. Innova tilbyr 24-timers support for alt utstyr som leveres, og en internasjonal tilstedeværelse gjennom sitt leverandørnettverk over hele verden.

Av Cathrine Naglestad

Next article